Iconovo uppdaterar sina långsiktiga finansiella mål – ser stark intäktsökning med hög marginal

Iconovo AB (publ), som utvecklar kompletta inhalationsprodukter för en global marknad, tillkännager idag sina femårsmål för verksamheten. År 2027 räknar bolaget med att uppnå en försäljning om 250 miljoner kronor. Målet för rörelseresultatet samma år är 125 miljoner kronor, motsvarande en rörelsemarginal på 50 procent. Cirka en tredjedel av omsättningen beräknas komma från Iconovos egen läkemedelsförsäljning i Norden genom dotterbolaget Iconovo Pharma. Iconovos framtidsutsikter och finansiella mål kommer att beskrivas mer utförligt vid en kapitalmarknadsdag senare idag, se information nedan.

De nya finansiella målen ersätter de som kommunicerades i maj 2021, där försäljningen år 2026 uppskattades nå 200 miljoner kronor med en rörelsemarginal på 50 procent. Bolaget förväntas fortfarande kunna uppnå dessa tidigare uppsatta mål. De högre satta målen för 2027 återspeglar den positiva utvecklingen i projekten under de senaste tolv månaderna och bolagets förmåga att knyta till sig fler samarbetspartner.

De finansiella målen baseras på Iconovos nuvarande projektportfölj, som omfattar såväl utveckling av nya originalläkemedel som generiska inhalationsprodukter, samt bolagets målsättning att addera två till tre nya projekt per år. Iconovo förväntas att om fem år ha tolv projekt under utveckling. Från framtida projekt som ännu inte är definierade medräknas endast förväntade milstolpsbetalningar. De två produkter som förväntas bidra mest till omsättningsmålet är ICOres budesonid/formoterol (en generisk motsvarighet till Symbicort som förväntas lanseras under 2024) samt ICOcap indakaterol/glykopyrronuim (generisk motsvarighet till Ultibro Breezehaler). Iconovos generiska motsvarigheter till Relvar/Ellipta förväntas av patenträttsliga skäl lanseras först under den senare delen av 2027 eller 2028, varför intäkterna från dessa produkter endast i liten utsträckning bidrar till omsättningsmålet för 2027.

De finansiella målen innefattar inte potentiella royaltyintäkter från bolagets samarbetspartner ISR kopplade till utvecklingen och kommersialiseringen av ett nasalt covid-19-vaccin. Ett lyckat Covid-19-projekt ses som en möjlig uppsida på upp till 100 miljoner kronor år 2027. Inte heller potentiella intäkter från samarbetet med Intas Pharmaceuticals ingår i de finansiella målen. Detta eftersom det ännu är oklart exakt när originalprodukten förlorar patentskydd.

”Vi ser en stark framdrift i våra projekt och närmar oss en tid då flera av Iconovos läkemedelsprojekt tas in i kliniska studier av våra samarbetspartners. När vi blickar framåt fem år prognosticerar vi en stark intäktsökning och hög rörelsemarginal baserat på potentiella framtida royaltyinflöden och milstolpsbaserade ersättningar från ett ökande antal samarbetspartner, samt från en etablerad läkemedelsförsäljning genom Iconovo Pharma i Norden”, säger Iconovos vd, Johan Wäborg.

Presentation av Iconovos framtidsutsikter
Iconovos framtidsutsikter och finansiella mål kommer att beskrivas mer utförligt vid en kapitalmarknadsdag som direktsänds från klockan 10.00 idag på länken https://youtu.be/KH-0zsocNlU. En videoupptagning kommer att finnas tillgänglig i efterhand på bolagets webbplats.

Risker under femårsperioden
Enligt Iconovo är de största riskerna att inte möta målsättningarna för 2027 kopplad till att projekt misslyckas, blir försenade pga längre tid i kliniska studier, att registreringsfasen tar längre tid än förväntat, att en mer utmanande konkurrenssituation uppstår eller att produkterna lanseras i ett mer begränsat territorium än förväntat. Risken för att utvecklingen av generiska produkter misslyckas är mindre än för nya originalläkemedel. Iconovo bedömer marknadsstorleken som relativt stabil och därför är den största osäkerheten kopplad till hur brett produkterna lanseras – att prisutvecklingen varierar mellan olika marknader kan påverka möjligheterna att lansera de generiska produkterna i vissa länder.