Kommuniké från årsstämma i Iconovo AB den 21 maj 2024

Idag, den 21 maj 2024, hölls årsstämma i Iconovo AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

Iconovo lämnar in patentansökan för inhalerade GLP-1-produkter och inleder utveckling av nya fetmabehandlingar

Iconovo AB (publ), som utvecklar kompletta inhalationsprodukter för en global marknad, meddelar idag att bolaget har lämnat in en bred patentansökan…

Iconovo erhåller patentskydd för ICOres® i Kina

Iconovo AB (publ), som utvecklar kompletta inhalationsprodukter för en global marknad, meddelar idag att den kinesiska patentmyndigheten avser att godkänna Iconovos ansökan om ett patent för inhalatorplattformen ICOres®. ICOres® används redan i flera av Iconovos kundprojekt och det nya patentet stärker det immateriella skyddet, till fördel för de kunder som i framtiden kommer att lansera läkemedelsprodukter baserade på bolagets unika inhalator.

KVARTALSRAPPORT Q1-2024

Q1 2024 | 25 april 2024

ICONOVO AB PUBLICERAR ÅRSREDOVISNING FÖR 2023

Årsredovisningen bifogas i detta pressmeddelande och finns nu tillgänglig på företagets webbplats, www.iconovo.se. KontakterJohan Wäborg, VD+46 707…

Kallelse till årsstämma i Iconovo AB

Aktieägarna i Iconovo AB, org.nr 556938-0156, kallas till årsstämma tisdagen den 21 maj 2024 kl 10:00 i bolagets lokaler i Ideon Science Park, Delta 6, på Ideongatan 3B i Lund.

Iconovo presenterar positiva data från en feasibility-studie med Nanofitins® i ICOone®

Iconovo AB (publ), som utvecklar kompletta inhalationsprodukter för en global marknad, och Affilogic (Nantes, Frankrike) meddelar idag att Iconovo kommer att presentera positiva resultat från en feasibility-studie med ett Nanofitin®-baserat biologiskt läkemedel mot luftvägsvirus i ICOone®. Studien är en del av det tidigare kommunicerade feasibility-avtalet mellan bolagen, som syftar till att utveckla en ny behandling för lungsjukdomar. Studieresultaten kommer att presenteras på Respiratory Drug Delivery (RDD®) 2024, som äger rum i Tucson, Arizona, den 5-9 maj 2024.

Kommuniké från extra bolagsstämma i Iconovo AB den 6 mars 2024

Idag, den 6 mars 2024, hölls extra bolagsstämma i Iconovo AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

Iconovo erhåller anslag om SEK 680 000 från Innowwide för satsning på den Sydkoreanska marknaden

Iconovo AB (publ), som utvecklar kompletta inhalationsprodukter för en global marknad, meddelar idag att bolaget har erhållit ett anslag om SEK 680 000 kronor från Innowwide. Anslaget ska användas för att utföra en marknadsstudie för att kunna introducera företagets tjänster och produkter på den Sydkoreanska marknaden. Projektet kommer att genomföras under perioden april till september 2024 och är en del av Iconovo Accelerator programmet som företaget tidigare har kommunicerat om.