Kommuniké från årsstämma i Iconovo AB den 21 maj 2024

Idag, den 21 maj 2024, hölls årsstämma i Iconovo AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

Iconovo lämnar in patentansökan för inhalerade GLP-1-produkter och inleder utveckling av nya fetmabehandlingar

Iconovo AB (publ), som utvecklar kompletta inhalationsprodukter för en global marknad, meddelar idag att bolaget har lämnat in en bred patentansökan…

Iconovo files patent application for inhaled GLP-1 products and initiates development of new obesity treatments

Iconovo AB (publ), which develops complete inhalation products for a global market, today announces that the company has filed a broad patent application…

KVARTALSRAPPORT Q1-2024

Q1 2024 | 25 april 2024

QUARTERLY REPORT Q1-2024

Q1 2024 | 25 April 2024

ICONOVO AB PUBLICERAR ÅRSREDOVISNING FÖR 2023

Årsredovisningen bifogas i detta pressmeddelande och finns nu tillgänglig på företagets webbplats, www.iconovo.se. KontakterJohan Wäborg, VD+46 707…

Kallelse till årsstämma i Iconovo AB

Aktieägarna i Iconovo AB, org.nr 556938-0156, kallas till årsstämma tisdagen den 21 maj 2024 kl 10:00 i bolagets lokaler i Ideon Science Park, Delta 6, på Ideongatan 3B i Lund.

Kommuniké från extra bolagsstämma i Iconovo AB den 6 mars 2024

Idag, den 6 mars 2024, hölls extra bolagsstämma i Iconovo AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.