Iconovo receives approval of additional patent for ICOres® in the EU

Iconovo AB (publ), that develops complete inhalation products for a global market, today announced that the European Patent Office (EPO) has provided a Notice of Allowance regarding an additional patent application for the inhaler platform ICOres. ICOres is currently being used in several of Iconovo’s customer projects and this additional patent will bring a longer and improved protection period for customers launching in the future.

Iconovo får ytterligare patent godkänt för ICOres® i EU

Iconovo AB (publ), som utvecklar kompletta inhalationsprodukter för en global marknad, meddelar idag att den europeiska patentmyndigheten European Patent Office (PTO) har lämnat ett förhandsgodkännande (Notice of Allowance) avseende Iconovos patentansökan för inhalatorplattformen ICOres. ICOres används för närvarande i flera av Iconovos kundprojekt och ett ytterligare patent förlänger tiden med patentskydd, till fördel för de kunder som ska lansera i framtiden.

Iconovo erhåller förhandsgodkännande av sitt första patent för ICOone® i Japan

Iconovo AB (publ), som utvecklar kompletta inhalationsprodukter för en global marknad, meddelar idag att den japanska patentmyndigheten JPO har lämnat ett förhandsgodkännande (Notice of Allowance) avseende Iconovos patentansökan för inhalatorplattformen ICOone. Patentet beskriver bolagets endosinhalator, som för närvarande ingår i tre innovativa partnerprojekt för administrering av bland annt oxytocin respektive covid-19-vaccin. Iconovo har sedan tidigare en väletablerad patentportfölj för ICOone i Sverige, Europa (EPO), USA, Kina och Indien.

First patent granted in Japan for Iconovo’s ICOone

Iconovo AB (publ), that develops complete inhalation products for a global market, today announces that the Japanese patent authority JPO has submitted a Notice of Allowance regarding Iconovo's patent application for the inhaler platform ICOone. The patent describes the single-dose inhaler which is currently part of three innovative partner projects including the administration of oxytocin and covid-19 vaccine. Iconovo already has a well-established patent portfolio for ICOone in Sweden, Europe (EPO), USA, China, and India.

Iconovo updates its long-term financial targets – expects strong revenue growth with a high margin

Iconovo AB (publ), that develops complete inhalation products for a global market, today announces its five-year targets for the company. The company expects to reach sales of SEK 250 million in 2027. The target for the operating profit in the same year is SEK 125 million, resulting in an operating margin of 50 percent. The company expects about one third of the revenue stream to come from Iconovo's own pharmaceutical sales in the Nordic region through its subsidiary Iconovo Pharma. Iconovo's future prospects and financial targets was described in more detail at a Capital Markets Day in Swedish and the presentations will soon be available on the company´s website.

Iconovo uppdaterar sina långsiktiga finansiella mål – ser stark intäktsökning med hög marginal

Iconovo AB (publ), som utvecklar kompletta inhalationsprodukter för en global marknad, tillkännager idag sina femårsmål för verksamheten. År 2027 räknar bolaget med att uppnå en försäljning om 250 miljoner kronor. Målet för rörelseresultatet samma år är 125 miljoner kronor, motsvarande en rörelsemarginal på 50 procent. Cirka en tredjedel av omsättningen beräknas komma från Iconovos egen läkemedelsförsäljning i Norden genom dotterbolaget Iconovo Pharma. Iconovos framtidsutsikter och finansiella mål kommer att beskrivas mer utförligt vid en kapitalmarknadsdag senare idag, se information nedan.

Iconovos samarbetspartner ISR tecknar avtal med Gerresheimer för storskalig produktion av ICOone Nasal

Iconovo AB (publ) meddelar att samarbetspartnern Immune System Regulation AB (ISR) tecknat avtal med Gerresheimer för storskalig produktion av ICOone näsinhalatorer inför ISR:s kliniska fas III-studie. Tillverkningsavtalet är ett styrkebesked för ICOone som visar att tekniken är väl anpassad för storskalig produktion tack vare sin låga tillverkningskostnad och lättarbetade design. Iconovo samverkar med bolagen i den pågående tekniköverföringen.

Kommuniké från årsstämma i Iconovo AB (publ)

Idag, tisdagen den 17 maj 2022, har årsstämma i Iconovo AB (publ), 556938–0156 hållits genom endast poströstning enligt 20 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Vid stämman var 5 245 762 aktier representerade vilket omfattar cirka 59 % av totalt antal aktier. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

Abbreviated interim report 1 January – 31 March 2022

Significant successes for ICOres and ICOone

Iconovo inleder ett strategiskt samarbete med Galenica för utveckling av nya inhalationsläkemedel

Iconovo AB (publ), som utvecklar kompletta inhalationsprodukter för en global marknad, har inlett ett strategiskt samarbete med Galenica AB – ett företag specialiserat på utveckling och tillverkning av läkemedel för kliniska studier. Samarbetet syftar främst till att underlätta produktionen av kliniskt prövningsmaterial för bolag som utvecklar nya läkemedel med hjälp av Iconovos innovativa engångsinhalator ICOone.