Iconovo AB byter likviditetsgarant och Certified Adviser till Carnegie Investment Bank AB (publ)

Iconovo AB meddelar idag att man byter likviditetsgarant och Certified Adviser från Erik Penser Bank AB till Carnegie Investment Bank AB (publ).

Iconovo AB changes liquidity provider and Certified Adviser to Carnegie Investment Bank AB (publ)

Iconovo AB announces today that it is changing liquidity provider and Certified Adviser from Erik Penser Bank AB to Carnegie Investment Bank AB (publ).

Valberedning utsedd Iconovo AB

Vid årsstämman den 17 maj 2022 beslutades att Iconovo AB ska ha en valberedning som ska bestå av fyra ledamöter representerande de fyra största aktieägarna per den siste september varje år.

Nomination Committee appointed at Iconovo AB

At the Annual General Meeting of 17 May 2022, it was resolved that Iconovo AB shall have a Nomination Committee consisting of four members representing the four largest shareholders as of 30 September each year.

Iconovo and Arcede Pharma take the next step in the development of a new treatment for COPD

Iconovo AB (publ), which develops complete inhalation products for a global market, and Arcede Pharma, which develops inhalation treatments for COPD and severe asthma, announce today that the collaborative project around Arcede's drug candidate RCD405 is progressing with good results. The next step in the project is a technical stability study before the drug candidate can be tested clinically.

Iconovo och Arcede Pharma tar nästa steg i utvecklingen av en ny behandling mot KOL

Iconovo AB (publ), som utvecklar kompletta inhalationsprodukter för en global marknad, och Arcede Pharma, som utvecklar inhalationsbehandlingar mot KOL och svår astma, meddelar idag att samarbetsprojektet kring Arcedes läkemedelskandidat RCD405 fortskrider med goda resultat. Nästa steg i projektet, är en teknisk stabilitetsstudie innan substansen kan testas kliniskt.

Iconovos styrelseledamot och medgrundare Mats Johansson förvärvar aktier för 2 039 388 SEK

Iconovo AB (publ) meddelar idag att Mats Johansson, styrelseledamot och medgrundare, har förvärvat 163 151 aktier för totalt 2 039 388 SEK. Förvärvet genomfördes den 27 oktober som en villkorad del av den nyemission som annonserades den 26 september och skedde genom bolaget Abraxas Holding AB.

Kommuniké från extra bolagsstämma i Iconovo AB den 27 oktober 2023

Idag, den 27 oktober 2023, hölls extra bolagsstämma i Iconovo AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

QUARTERLY REPORT

Q3 2023 | 27 October 2023

KVARTALSRAPPORT

Q3 2023 | 27 oktober 2023