Kommuniké från årsstämma i Iconovo AB den 22 maj 2023

Vid årsstämma i Iconovo AB (”Bolaget”) den 22 maj 2023 beslutades bland annat följande:

Carl Lindgren new board member of Iconovo

Iconovo AB (publ), which develops complete inhalation products for a global market, today announces that the company, at the Annual General Meeting has strengthened the Board of Directors with Carl Lindgren. Carl Lindgren has extensive and broad international, commercial experience from various leading positions in the life science industry, including companies such as Karo Healthcare, Lundbeck and AstraZeneca.

Carl Lindgren ny styrelseledamot i Iconovo

Iconovo AB (publ), som utvecklar kompletta inhalationsprodukter för en global marknad, meddelar idag att bolaget i samband med årsstämman förstärkt styrelsen med Carl Lindgren. Carl Lindgren har lång och bred internationell, kommersiell erfarenhet från olika ledande positioner inom life science-branschen, bland annat från bolag som Karo Healthcare, Lundbeck och AstraZeneca.

Iconovo initiates structured process for out-licensing of ICOpre with a global investment bank

Iconovo AB (publ), which develops complete inhalation products for a global market, today announces that it has engaged the global investment bank Stifel to lead a structured process to out-license its proprietary pre-filled inhaler ICOpre®. Iconovo has previously announced that negotiations are ongoing with an unnamed pharmaceutical company regarding a potential license agreement for ICOpre®. In light of increased interest in the inhaler platform from other pharmaceutical companies, Stifel will now lead the continued out-licensing process to maximize the commercial value of a future agreement.

Iconovo inleder strukturerad process för utlicensiering av ICOpre i samarbete med global investmentbank

Iconovo AB (publ), som utvecklar kompletta inhalationsprodukter för en global marknad, meddelar idag att man har anlitat den globala investmentbanken Stifel för att leda en strukturerad process i syfte att utlicensiera sin egenutvecklade förfyllda inhalator ICOpre®. Iconovo har sedan tidigare annonserat att förhandlingar pågår med ett icke namngivet läkemedelsföretag om ett potentiellt licensavtal för ICOpre®. Mot bakgrund av ett ökat intresse för inhalatorplattformen från andra läkemedelsföretag kommer Stifel nu att leda den fortsatta utlicensieringsprocessen för att maximera det kommersiella värdet av ett framtida avtal.

Iconovo’s partner Monash University has initiated a phase I clinical trial on inhaled oxytocin in ICOone®

Iconovo AB (publ), that develops complete inhalation products for a global market, today announces that a phase I clinical trial of inhaled oxytocin in ICOone® has been initiated in Melbourne, Australia. The study is part of the previously announced collaboration between Iconovo and Monash University.

Iconovos partner, Monash University har inlett en klinisk fas I-studie av inhalerat oxytocin i ICOone®

Iconovo AB (publ), som utvecklar kompletta inhalationsprodukter för en global marknad, meddelar idag att en klinisk fas I-studie av inhalerat oxytocin i ICOone® har inletts i Melbourne, Australien. Studien är en del av det tidigare meddelade samarbetet mellan Iconovo och Monash University.

Rättelse: DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2023

Genomförd riktad emission på 55 MSEK stärkar bolaget

ICONOVO AB PUBLICERAR ÅRSREDOVISNING FÖR 2022

Årsredovisningen bifogas i detta pressmeddelande och finns nu tillgänglig på företagets webbplats, www.iconovo.se. KontakterJohan Wäborg, VD+46 707…

Genomförd riktad emission på 55 MSEK stärker bolaget

Väsentliga händelser under 1 januari – 31 mars