Abbreviated interim report 1 January – 30 September

ICOone development supported by Bill & Melinda Gates Foundation

Iconovos unika engångsinhalator ICOone® Nasal erhöll goda omdömen i användarstudie

Iconovo AB (publ), som utvecklar kompletta inhalationsprodukter för en global marknad, har genomfört en studie för att kartlägga användarvänligheten hos sin inhalator ICOone® Nasal. Syftet är att göra ICOone® Nasal så enkel att använda att vem som helst kan hantera den på rätt sätt utan utförliga instruktioner.

Iconovo’s unique single dose inhaler ICOone® Nasal received high marks in user study

Iconovo AB (publ), that develops inhalation products for a global market, has conducted a user study to assess the handling of its ICOone® Nasal inhaler. The aim is to simplify the usage of ICOone® Nasal so that users can operate it correctly without detailed instructions.

Iconovo får 9 MSEK i anslag från ansedd internationell stiftelse för att utveckla inhalerade terapier baserade på ICOone Nasal inför nästa pandemi

Iconovo AB (publ), som utvecklar kompletta inhalationsprodukter för en global marknad, meddelar idag att bolaget har erhållit ett anslag om cirka 9 miljoner kronor från Bill & Melinda Gates Foundation. Anslaget ska användas för att utveckla en lågkostnadsprodukt som möjliggör administration av medicinska substanser till såväl de övre som nedre luftvägarna. Projektet kommer att genomföras under perioden augusti 2022 till juni 2023. Syftet är att etablera ett snabbspår för inhalationsbehandlingar som kan förbättra den globala sjukvården, framför allt i låg- och medelinkomstländer, i händelse av en ny viruspandemi.

Iconovo receives USD 883,800 grant from recognized international foundation to develop inhaled therapy with ICOone Nasal for the next pandemic

Iconovo, that develops inhalation products for a global market, today announces that it has received a grant of USD 883,800 from the Bill & Melinda Gates Foundation. The grant work plan is focused on the development of a low-cost device that can provide delivery of medical compounds to the full (upper and lower) respiratory tract and will be performed in the period August 2022 – June 2023. The purpose is to establish a fast track for inhaled therapies that will facilitate improved global healthcare, primarily in low- and middle-income countries, in the event of a new virus pandemic.

Abbreviated interim report 1 January – 30 June 2022

High customer activity level and preparation for clinical trials

Iconovo receives approval of additional patent for ICOres® in the EU

Iconovo AB (publ), that develops complete inhalation products for a global market, today announced that the European Patent Office (EPO) has provided a Notice of Allowance regarding an additional patent application for the inhaler platform ICOres. ICOres is currently being used in several of Iconovo’s customer projects and this additional patent will bring a longer and improved protection period for customers launching in the future.

Iconovo får ytterligare patent godkänt för ICOres® i EU

Iconovo AB (publ), som utvecklar kompletta inhalationsprodukter för en global marknad, meddelar idag att den europeiska patentmyndigheten European Patent Office (PTO) har lämnat ett förhandsgodkännande (Notice of Allowance) avseende Iconovos patentansökan för inhalatorplattformen ICOres. ICOres används för närvarande i flera av Iconovos kundprojekt och ett ytterligare patent förlänger tiden med patentskydd, till fördel för de kunder som ska lansera i framtiden.

Iconovo erhåller förhandsgodkännande av sitt första patent för ICOone® i Japan

Iconovo AB (publ), som utvecklar kompletta inhalationsprodukter för en global marknad, meddelar idag att den japanska patentmyndigheten JPO har lämnat ett förhandsgodkännande (Notice of Allowance) avseende Iconovos patentansökan för inhalatorplattformen ICOone. Patentet beskriver bolagets endosinhalator, som för närvarande ingår i tre innovativa partnerprojekt för administrering av bland annt oxytocin respektive covid-19-vaccin. Iconovo har sedan tidigare en väletablerad patentportfölj för ICOone i Sverige, Europa (EPO), USA, Kina och Indien.

First patent granted in Japan for Iconovo’s ICOone

Iconovo AB (publ), that develops complete inhalation products for a global market, today announces that the Japanese patent authority JPO has submitted a Notice of Allowance regarding Iconovo's patent application for the inhaler platform ICOone. The patent describes the single-dose inhaler which is currently part of three innovative partner projects including the administration of oxytocin and covid-19 vaccine. Iconovo already has a well-established patent portfolio for ICOone in Sweden, Europe (EPO), USA, China, and India.