Iconovo, Arcede Pharma AB och Lunds universitet erhåller finansiering från Swelife för utveckling av en ny behandling mot KOL och svår astma

Iconovo AB (publ), som utvecklar kompletta inhalationsprodukter för en global marknad, meddelar idag att ett konsortium bestående av Arcede Pharma, Iconovo och Lunds universitet erhållit drygt 2 miljoner kronor från Vinnova och Swelife för utvecklingen av en läkemedelskandidat för behandling av KOL och svår astma. Inom ramarna för projektet ”RCD405: Nytt behandlingsparadigm för patienter med KOL” erhåller Iconovo 0,5 miljoner kronor för att utveckla en torrpulverformulering samt en inhalationsprodukt baserad på inhalatorn ICOone® föranvändning i kliniska fas I-studier.

Iconovo Pharma har beviljats partihandelstillstånd av Läkemedelsverket

Iconovo AB (publ), som utvecklar kompletta inhalationsprodukter för en global marknad, meddelar idag att dotterbolaget Iconovo Pharma har beviljats partihandelstillstånd av Läkemedelsverket i Sverige. Detta är en viktig kvalitetsstämpel på bolagets framgångsrika arbete med att förbereda försäljning av läkemedel i egen regi på den nordiska marknaden. Iconovos målsättning är att år 2027 nå försäljningsintäkter om 250 MSEK varav cirka en tredjedel beräknas komma från Iconovo Pharma.

Iconovos vd förvärvar aktier för 500 000 SEK

Iconovo AB (publ) meddelar idag att bolagets vd, Johan Wäborg förvärvar 12 500 aktier för totalt ca 500 000 SEK.

Iconovos styrelseledamot och största ägare förvärvar aktier för 3 000 000 SEK

Iconovo AB (publ) meddelar idag att Mats Johansson, styrelseledamot och den enskilt störste ägaren i Iconovo AB, har via bolag förvärvat 75 000 aktier för totalt ca 3 000 000 SEK.

Iconovo announces positive results in interim report from project with ICOone Nasal®

Iconovo AB (publ), which develops complete inhalation products for a global market, announces positive outcomes in a mid-project report on a project that is funded by Bill & Melinda Gates Foundation. The project aims to develop inhaled therapies based on ICOone Nasal and to establish nasal administration as an efficient route of treatment.

Iconovo meddelar positiva resultat i interimsrapport från projekt med ICOone Nasal®

Iconovo AB (publ) som utvecklar kompletta inhalationsprodukter för en global marknad, meddelar idag positiva resultat i en rapport för ett projekt som är finansierat av Bill & Melinda Gates Foundation. Projektet syftar till att utveckla inhalationsbehandling baserat på ICOone Nasal och att säkerställa nasal administrering som en effektiv behandlingsväg.

Iconovo erhåller nytt europeiskt patent för sin engångsinhalator ICOone

Iconovo AB (publ), som utvecklar kompletta inhalationsprodukter för en global marknad, meddelar idag att den europeiska patentmyndigheten EPO avser godkänna Iconovos patentansökan för inhalatorplattformen ICOone® (Communication under Rule 71(3) EPC). Patentet beskriver bolagets endosinhalator, som för närvarande ingår i tre innovativa samarbetsprojekt för administrering av bland annat oxytocin respektive covid-19-vaccin. Iconovo har sedan tidigare en väletablerad patentportfölj för ICOone® i Sverige, Europa (EPO), USA, Kina och Indien.

Iconovo receives approval of new European patent for its single-use inhaler ICOone®

Iconovo AB (publ), that develops complete inhalation products for a global market, today announced that the European Patent Office EPO intends to approve Iconovo's patent application for the inhaler platform ICOone® (Communication under Rule 71(3) EPC). The patent describes the company's single-dose inhaler, which is currently being used in three innovative collaborative projects for the administration of e.g., oxytocin and covid-19 vaccine. Iconovo already has a well-established patent portfolio for ICOone® in Sweden, Europe (EPO), the USA, China and India.

Iconovo har inlett förhandlingar med ett globalt läkemedelsföretag om ett potentiellt licensavtal för sin inhalator ICOpre®

Iconovo AB (publ), som utvecklar kompletta inhalationsprodukter för en global marknad, meddelar idag att man har inlett förhandlingar med ett snabbväxande generikaföretag avseende inhalatorn ICOpre®. Företaget är en del av en global företagsgrupp fokuserade på komplexa generiska produkter och har en förväntad omsättning på ca 500 - 1.000 MUSD under 2022. Syftet med förhandlingarna är att ingå ett licensavtal för utveckling och marknadsföring av en eller flera läkemedelsprodukter baserade på Iconovos egenutvecklade förfyllda inhalator ICOpre®. Det finns inga garantier för att dessa förhandlingar kommer att leda till ett faktiskt avtal mellan företagen.

Iconovo’s ICOone® inhaler platform receives new patent approval in the US

Iconovo AB (publ), that develops inhalation products for a global market, today announced that the United States Patent and Trademark Office (USPTO) intends to approve an additional patent for ICOone® – an innovative inhaler platform that enables convenient and cost-effective administration of vaccines and biologics. Iconovo is already pursuing several development projects based on ICOone®, including one with financial support from the Bill & Melinda Gates Foundation.