Kommuniké från extra bolagsstämma i Iconovo AB den 28 augusti 2023

Vid extra bolagsstämma i Iconovo AB (”Bolaget”) den 28 augusti 2023 beslutades följande:

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ICONOVO AB

Aktieägarna i Iconovo AB, org.nr 556938-0156, kallas till extra bolagsstämma måndagen den 28 augusti 2023 kl 13:00 i bolagets lokaler i Ideon Science Park, Delta 6, på Ideongatan 3B i Lund.

Kommuniké från årsstämma i Iconovo AB den 22 maj 2023

Vid årsstämma i Iconovo AB (”Bolaget”) den 22 maj 2023 beslutades bland annat följande:

Kallelse till årsstämma i Iconovo AB

Aktieägarna i Iconovo AB, org.nr 556938-0156, kallas till årsstämma måndagen den 22 maj 2023 kl 10:00 i bolagets lokaler i Ideon Science Park, Delta 6, på Ideongatan 3B i Lund.

Iconovo, Arcede Pharma AB och Lunds universitet erhåller finansiering från Swelife för utveckling av en ny behandling mot KOL och svår astma

Iconovo AB (publ), som utvecklar kompletta inhalationsprodukter för en global marknad, meddelar idag att ett konsortium bestående av Arcede Pharma, Iconovo och Lunds universitet erhållit drygt 2 miljoner kronor från Vinnova och Swelife för utvecklingen av en läkemedelskandidat för behandling av KOL och svår astma. Inom ramarna för projektet ”RCD405: Nytt behandlingsparadigm för patienter med KOL” erhåller Iconovo 0,5 miljoner kronor för att utveckla en torrpulverformulering samt en inhalationsprodukt baserad på inhalatorn ICOone® föranvändning i kliniska fas I-studier.

Iconovo Pharma har beviljats partihandelstillstånd av Läkemedelsverket

Iconovo AB (publ), som utvecklar kompletta inhalationsprodukter för en global marknad, meddelar idag att dotterbolaget Iconovo Pharma har beviljats partihandelstillstånd av Läkemedelsverket i Sverige. Detta är en viktig kvalitetsstämpel på bolagets framgångsrika arbete med att förbereda försäljning av läkemedel i egen regi på den nordiska marknaden. Iconovos målsättning är att år 2027 nå försäljningsintäkter om 250 MSEK varav cirka en tredjedel beräknas komma från Iconovo Pharma.

Iconovos vd förvärvar aktier för 500 000 SEK

Iconovo AB (publ) meddelar idag att bolagets vd, Johan Wäborg förvärvar 12 500 aktier för totalt ca 500 000 SEK.

Iconovos styrelseledamot och största ägare förvärvar aktier för 3 000 000 SEK

Iconovo AB (publ) meddelar idag att Mats Johansson, styrelseledamot och den enskilt störste ägaren i Iconovo AB, har via bolag förvärvat 75 000 aktier för totalt ca 3 000 000 SEK.

Iconovo announces positive results in interim report from project with ICOone Nasal®

Iconovo AB (publ), which develops complete inhalation products for a global market, announces positive outcomes in a mid-project report on a project that is funded by Bill & Melinda Gates Foundation. The project aims to develop inhaled therapies based on ICOone Nasal and to establish nasal administration as an efficient route of treatment.

Iconovo meddelar positiva resultat i interimsrapport från projekt med ICOone Nasal®

Iconovo AB (publ) som utvecklar kompletta inhalationsprodukter för en global marknad, meddelar idag positiva resultat i en rapport för ett projekt som är finansierat av Bill & Melinda Gates Foundation. Projektet syftar till att utveckla inhalationsbehandling baserat på ICOone Nasal och att säkerställa nasal administrering som en effektiv behandlingsväg.