KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ICONOVO AB

Aktieägarna i Iconovo AB, org.nr 556938–0156, kallas till extra bolagsstämma onsdagen den 6 mars 2024 kl. 12.00 i bolagets lokaler på Ideon Science Park, Delta 6, på Ideongatan 3B i Lund.

Nomination Committee appointed at Iconovo AB

At the Annual General Meeting of 17 May 2022, it was resolved that Iconovo AB shall have a Nomination Committee consisting of four members representing the four largest shareholders as of 30 September each year.

Valberedning utsedd Iconovo AB

Vid årsstämman den 17 maj 2022 beslutades att Iconovo AB ska ha en valberedning som ska bestå av fyra ledamöter representerande de fyra största aktieägarna per den siste september varje år.

Kommuniké från extra bolagsstämma i Iconovo AB den 27 oktober 2023

Idag, den 27 oktober 2023, hölls extra bolagsstämma i Iconovo AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ICONOVO AB

Aktieägarna i Iconovo AB, org. nr 556938-0156, kallas till extra bolagsstämma fredagen den 27 oktober 2023 kl. 13.00 i bolagets lokaler på Ideon Science Park, Delta 6, på Ideongatan 3B i Lund.

Kommuniké från extra bolagsstämma i Iconovo AB den 28 augusti 2023

Vid extra bolagsstämma i Iconovo AB (”Bolaget”) den 28 augusti 2023 beslutades följande:

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ICONOVO AB

Aktieägarna i Iconovo AB, org.nr 556938-0156, kallas till extra bolagsstämma måndagen den 28 augusti 2023 kl 13:00 i bolagets lokaler i Ideon Science Park, Delta 6, på Ideongatan 3B i Lund.

Kommuniké från årsstämma i Iconovo AB den 22 maj 2023

Vid årsstämma i Iconovo AB (”Bolaget”) den 22 maj 2023 beslutades bland annat följande:

Kallelse till årsstämma i Iconovo AB

Aktieägarna i Iconovo AB, org.nr 556938-0156, kallas till årsstämma måndagen den 22 maj 2023 kl 10:00 i bolagets lokaler i Ideon Science Park, Delta 6, på Ideongatan 3B i Lund.

Iconovo, Arcede Pharma AB och Lunds universitet erhåller finansiering från Swelife för utveckling av en ny behandling mot KOL och svår astma

Iconovo AB (publ), som utvecklar kompletta inhalationsprodukter för en global marknad, meddelar idag att ett konsortium bestående av Arcede Pharma, Iconovo och Lunds universitet erhållit drygt 2 miljoner kronor från Vinnova och Swelife för utvecklingen av en läkemedelskandidat för behandling av KOL och svår astma. Inom ramarna för projektet ”RCD405: Nytt behandlingsparadigm för patienter med KOL” erhåller Iconovo 0,5 miljoner kronor för att utveckla en torrpulverformulering samt en inhalationsprodukt baserad på inhalatorn ICOone® föranvändning i kliniska fas I-studier.