ICONOVO AB PUBLISHES THE ANNUAL REPORT 2023 IN ENGLISH

The abbreviated annual report 2023 in English is attached to this press release and is now available on the company's website, www.iconovo.se. ContactsJohan Wäborg,…

Kommuniké från årsstämma i Iconovo AB den 21 maj 2024

Idag, den 21 maj 2024, hölls årsstämma i Iconovo AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

Iconovo lämnar in patentansökan för inhalerade GLP-1-produkter och inleder utveckling av nya fetmabehandlingar

Iconovo AB (publ), som utvecklar kompletta inhalationsprodukter för en global marknad, meddelar idag att bolaget har lämnat in en bred patentansökan…

Iconovo files patent application for inhaled GLP-1 products and initiates development of new obesity treatments

Iconovo AB (publ), which develops complete inhalation products for a global market, today announces that the company has filed a broad patent application…

Iconovo receives patent protection for ICOres® in China

Iconovo AB (publ), which develops complete inhalation products for a global market, today announces that the Chinese Patent Office intends to approve Iconovo's application for a patent for the inhalation platform ICOres®. ICOres® is already being used in several of Iconovo's customer projects, and this new patent strengthens the intellectual property rights, benefiting customers who will launch pharmaceutical products based on the company's unique inhaler in the future.

Iconovo erhåller patentskydd för ICOres® i Kina

Iconovo AB (publ), som utvecklar kompletta inhalationsprodukter för en global marknad, meddelar idag att den kinesiska patentmyndigheten avser att godkänna Iconovos ansökan om ett patent för inhalatorplattformen ICOres®. ICOres® används redan i flera av Iconovos kundprojekt och det nya patentet stärker det immateriella skyddet, till fördel för de kunder som i framtiden kommer att lansera läkemedelsprodukter baserade på bolagets unika inhalator.

KVARTALSRAPPORT Q1-2024

Q1 2024 | 25 april 2024

QUARTERLY REPORT Q1-2024

Q1 2024 | 25 April 2024