Iconovos samarbetspartner ISR tecknar avtal med Gerresheimer för storskalig produktion av ICOone Nasal

Iconovo AB (publ) meddelar att samarbetspartnern Immune System Regulation AB (ISR) tecknat avtal med Gerresheimer för storskalig produktion av ICOone näsinhalatorer inför ISR:s kliniska fas III-studie. Tillverkningsavtalet är ett styrkebesked för ICOone som visar att tekniken är väl anpassad för storskalig produktion tack vare sin låga tillverkningskostnad och lättarbetade design. Iconovo samverkar med bolagen i den pågående tekniköverföringen.

Iconovos teknikplattform ICOone används för att utveckla inhalationsprodukter som kan skräddarsys efter kundernas önskemål. Avtalet mellan Iconovo och ISR baseras på en royaltybaserad affärsmodell som låter kunden själv ansvara för den storskaliga produktionen.

”Det är glädjande att vår partner ISR, inför nästa steg i utvecklingen av sitt nasala covid-19-vaccin, har kunnat etablera ett produktionsavtal för ICOone med en så välrenommerad leverantör som Gerrisheimer. Iconovo driver flera andra utvecklingsprojekt baserade på teknikplattformen ICOone, och efter covid-pandemin har vi sett ett ökande intresse från internationella läkemedelsföretag att kunna ge behandlingar via näsan och luftvägarna”, säger Iconovos vd, Johan Wäborg.

Iconovo och ISR inledde i april 2021 ett samarbete om att utveckla covid-19-vaccin för inhalation i Iconovos innovativa engångsinhalator ICOone. I juli samma år ingick bolagen ytterligare ett samarbete inom inhalationsvacciner mot covid-19, den här gången för en ny version av ICOone som anpassats för nasal inhalation. Iconovo tillverkar ICOone Nasal för ISR:s kliniska fas 1- och fas 2-studier.

”Vi har tecknat ett mycket viktigt avtal för att kunna producera tillräckligt stora kvantiteter av nästa generations inhalator, för att täcka behoven i våra sena utvecklingsstudier och vårt pivotala fas III-program”, säger ISR:s vd Ola Winqvist.

Om ICOone
ICOone är en unik och patenterad torrpulverinhalator avsedd för engångsbruk. Konstruktionen gör det lätt att snabbt lära sig hantera inhalatorn och ger en extremt låg tillverkningskostnad. ICOone kan leverera stora inhalationsdoser som är väl fuktskyddade, vilket är viktigt för många biologiska läkemedel. Inhalatorn utformas med en eller två kaviteter (hålrum) vilket är en stor fördel vid utveckling av läkemedel baserade på två eller fler aktiva substanser.

Om ISR AB
ISR är ett innovationsdrivet utvecklingsbolag som utvecklar läkemedel inom immunterapi. Affärsidén är att konvertera preklinisk immunologisk forskning till klinisk utveckling genom att stimulera immunsystemet att angripa kroniska infektioner som HIV, HBV och cancer genom att utveckla bolagets projektportfölj med immunstimulerande Immunolider och Immunorheliner och nyttja immunsystemet till att utveckla designade vaccin. Bolaget har säte i Stockholm.