Iconovo tecknar avtal för utveckling av inhalerat oxytocin i ICOone för mödrahälsa

Lund, 21 december, 2020. Iconovo AB (publ) meddelar i dag att bolaget har tecknat ett avtal med Monash University för utveckling av inhalerat oxytocin i ICOone®. Avtalet bekräftar lämpligheten att använda ICOone för innovativa läkemedelsprojekt. Monash University Institute of Pharmaceutical Sciences (MIPS) leder utvecklingsprojektet i ett forskningssamarbete med Janssen Pharmaceutica N.V., del av Janssen Pharmaceutical Companies inom Johnson & Johnson, med löpande stöd från långtida partnern GSK.

Avtalet ger Monash University en exklusiv global rättighet att använda ICOone med oxytocin för att förebygga blödning postpartum hos födande kvinnor. Avtalet har stegvisa betalningar av en s.k. technology access fee på €900,000 som kommer att betalas i tre olika milstolpar under den kliniska utvecklingen, där den första milstolpen kommer betalas som en licensavgift för projektet efter en positiv fas 1 studie som är planerad till 2021. Monash kommer också att betala Iconovo för stödjande utvecklingsarbete i projektet genom ytterligare betalningar som ännu inte har avtalats. Avtalet ger royalties över en 20-årsperiod från lansering som kommer att ligga i intervallet 5 – 10 %, vilket är samma som tidigare kommunicerats för liknande avtal.

“Vi är väldigt glada att kunna bidra med ICOone och vårt inhalationskunnande till en otroligt viktig ny medicinsk innovation. Det finns ett stort behov av att förenkla administrationen av oxytocin så att dessa onödiga och tragiska dödsfall kan reduceras i hela världen. I detta projekt går vi alla samman för att få viktiga saker att verkligen hända” säger Johan Wäborg, VD på Iconovo.

“Det här projektet innebär att Iconovo breddar erfarenheten till innovativa utvecklingsprojekt och vi ser fram emot att jobba med fler liknande projekt där vi kan bidra med vår erfarenhet inom inhalation. Det skickar en stark signal till marknaden att dessa innovations-fokuserade spelare ser ICOone som en passande inhalator för innovativa applikationer. Vi är mycket glada att vi nu har kommersiella royaltyavtal för tre inhalationsplattformar från Iconovo” fortsätter Johan Wäborg.

I dag används injicerat oxytocin för att förhindra blödning postpartum (eng: postpartum hemorrhage PPH) efter barnfödsel. WHO rekommenderar att kvinnor bör få en injicerad dos av oxytocin under det tredje stadiet av förlossningen för att förhindra PPH. En inhalerad beredning ger viktiga fördelar såsom en lättare användning, billigare transporter, lagring utan krav på kylskåpstemperatur och ingen hantering av nålar och sprutor. Det är speciellt viktigt i delar av världen där infrastrukturen är mindre utvecklad, som på landsbygden i Afrika och Asien. Att avlägsna behovet av kylskåpstemperatur och hantering av smittosamt avfall ger en stor kostnadsbesparing och kan potentiellt eliminera risken för sjukdomspridning genom infekterade nålar. Iconovo estimerar att det sker 115 miljoner födslar i det aktuella området per år varav 65 miljoner är på landsbygden där behovet är som störst. Iconovo tror att produkten kan komma att användas vid 15 – 20 % av födslarna på landsbygden. I framtiden finns det även en möjlighet att marknader som Europa och USA kommer öppna upp för inhalerat oxytocin som ett säkrare non-invasivt alternativ till injektioner.

“Det här är en spännande möjlighet att öka samarbetet mellan industrin och den akademiska världen för att utveckla viktiga innovationer inom sjukvården för att lösa angelägna medicinska behov” säger Professor Michelle McIntosh vid Monash University som har varit en pionjär i utvecklingen av inhalerat oxytocin. “Det ger stora ringar på vattnet när en mamma dör – det är en tung börda för både familjen och samhället och vi har tagit på oss ett ansvar för att ge dessa gravida kvinnor tillgång till den bästa behandlingen.”

ICOone är en engångsinhalator designad för en ultra-låg tillverkningskostnad och enkel användning. Inom detta behandlingsområdet är ICOone speciellt lämplig eftersom den kan leverera en inhalerad dos till ett lågt pris och med ett enkelt användningssätt som kräver minimal instruktion. ICOone stödjer därför ambitionen att utveckla ett inhalerat oxytocin till ett rimligt pris jämfört med andra uteruskontrakterande alternativ i låg- och medelinkomst-länder.

Om Blödning postpartum (eng: postpartum hemorrhage PPH)
Blödning postpartum är ett tillstånd av excessiv blödning efter förlossning, är den vanligaste orsaken till mödradödlighet globalt, beräknas orsaka 60 000 dödsfall per år och majoriteten sker i resursbegränsade länder. De flesta dödsfall i blödningar efter förlossning skulle kunna undvikas om lämplig medicinsk behandling fanns tillgänglig. Det behandlas effektivt i resurs-starkare länder genom att använda bästa tillgängliga terapi som är oxitocin, en tillverkad form av ett naturligt hormon. Tillgängligheten till högkvalitativt oxytocin är i dag begränsad i resurssvaga länder av att endast injicerbart oxytocin finns tillgängligt som kräver transport och förvaring i kylskåpstemperatur och utbildad personal för att ge produkten på ett säkert sätt.

Om ICOone®
ICOone är en unik och patenterad torrpulverinhalator avsedd för engångsbruk. Den smarta konstruktionen ger en ultralåg tillverkningskostnad kombinerad med en enkel och diskret användning. Den är speciellt lämplig för korttidsbehandlingar och sällandoserings-behandlingar då den ger en oöverträffat låg behandlingskostnad och prispunkt för behandlingar med få doser. Den enkla konstruktionen gör också att patienter och behandlare kan lära sig hantera inhalatorn med minimal träning. ICOone kan leverera stora inhalationsdoser som är väl fuktskyddade, vilket är viktigt för många biomolekyler.

Om Monash University Institute of Pharmaceutical Sciences (MIPS)
MIPS har bildat en allians med ett antal industriella partnerföretag, inklusive Janssen Pharmaceutica N.V., del av Janssen Pharmaceutical Companies i Johnson & Johnson gruppen, och GSK, såväl som filantropiska organisationer såsom McCall MacBain Stiftelsen, för att utveckla nya temperaturstabila formuleringar av oxytocin. 2020 QS World University Rankings by Subject rankade Monash University som nummer två i världen inom Farmaci och Farmakologi. Universitetet har länge hållit en position som Australiens och Asien-Stillahavsområdets främsta universitet inom farmaci och farmakologi, och sedan ranking systemet introducerades 2011 har universitetet konsekvent rankats i elitgruppen inom farmaci och farmakologi globalt med en genomsnittlig topp-10 rankning.

För mer information, besök
https://www.monash.edu/pharm/research/pharmaceutical-sciences.