Amneal ny partner i utvecklingen av Iconovos generiska Symbicort® projekt

Iconovo AB meddelar idag att Amneal Ireland Ltd kommer in som ny partner i utvecklingen av Iconovos ICOres™ budesonide/formoterol projekt (generisk produkt på Symbicort®) och tar över från CBC Corporation (India) Private Limited. Amneal Ireland Ltd kommer ta över alla förpliktelser som CBC har enligt gällande avtal. Detta inkluderar milestone betalningar och framtida royalties. Projektet kommer fortlöpa enligt plan.

ICOres budesonide/formoterol har redan genomgått en klinisk farmakokinetisk pilotstudie i friska frivilliga försökspersoner vilket kommunicerades i juli 2019. Resultaten visade god överensstämmelse avseende budesonide och något förhöjd dos av formoterol. Resultatet från denna studie används nu för att slutföra det återstående utvecklingsarbetet för att fullt ut matcha originalprodukten.

Det globala marknadsvärdet för en kombinationsprodukt med budesonide/formoterol beräknas till cirka 2,5 miljarder USD årligen. Iconovo utvecklar sin reservoarbaserade flergångsinhalator ICOres™ och en torrpulverformulering för att behandla astma och KOL.

”Iconovo välkomnar Amneal som en utvecklingspartner för vårt generiska Symbicort® projekt. Då vi närmar oss en fas med större investeringar för projektet, känner vi att Amneal är en stark partner med de nödvändiga finansiella musklerna för att garantera fortsatta framsteg och ge förutsägbarhet i projektet. Det är en prioritet på Iconovo att nå marknaden snabbt för att ge patienterna ett bra produktalternativ och att kunna åtnjuta royalty på framtida försäljning. Vi ser fram emot att arbeta med Amneal på detta spännande projekt.” säger Johan Wäborg VD för Iconovo.

Amneals Co-VD Chintu Patel säger: “att utveckla en portfölj av inhalationsprodukter förblir en viktig del av Amneals portföljstrategi. Amneal förväntar att Iconovos långa erfarenhet inom inhalationsutveckling kombinerat med Amneals förmåga att ta komplexa generikaprodukter till marknad kommer att ge ett oöverträffat partnerskap.”

Om ICOres
ICOres är en flexibel reservoarbaserad torrpulverinhalator som är utvecklad av Iconovo. ICOres har två separata reservoarer vilket gör den speciellt väl lämpad till kombinations-produkter. ICOres har även flera unika egenskaper och funktioner för att förbättra för användaren. Det finns en dosräknare som visar exakt hur många doser som finns kvar. Det finns även en visuell feedback som talar om när dosen är redo för inhalation samt när dosen är inhalerad på ett korrekt sätt

Om Amneal
Amneal Pharmaceuticals, Inc. (NYSE: AMRX) med huvudkontor i Bridgewater, NJ, USA, är ett fullt integrerat läkemedelsbolag med fokus på utveckling, tillverkning och distribution av generiska- och specialistprodukter. Företaget har tillverkning i Nordamerika, Asien och Europa för att tillsammans ta högkvalitativa mediciner till patienter, främst i USA.
Amneal har en bred portfölj av mer än 225 marknadsförda produkter och expanderar sin portfölj för att inkludera komplexa beredningsformer, inklusive biosimilära produkter, inom en rad terapiområden. Företaget marknadsför också en portfölj av varumärkesbaserade läkemedelsprodukter i sitt Specialty segment som främst fokuserar på CNS och endokrina sjukdomar.

För ytterligare information, besök https://www.amneal.com.