DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 31 MARS 2019

FÖRSTA KVARTALET I KORTHET Operativt CBC Corporation India Pvt Ltd tar över Amneals roll och blir Iconovos nya partner avseende utvecklingen av en…

Iconovo avslutar avtal om likviditetsgarant

Med anledning av ökad omsättning i aktien samt ett ökat antal aktieägare har Iconovo AB (publ) idag den 18 april avslutat sitt avtal med Erik Penser…

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2019

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i ICONOVO AB Aktieägarna i Iconovo AB, 556938 - 0156, kallas till årsstämma onsdagen den 15 maj 2019 kl. 17.30 på Iconovo’s…

Iconovos inhalator får positivt besked från Europeiska Patentorganisationen

Europeiska Patentorganisationen, EPO, har meddelat att de avser att godkänna (Intention to Grant) ett patent avseende Iconovos inhalatorplattform, ICOcap.…

Engångsintäkt på 5 miljoner kronor till Iconovo

I ett pågående kundprojekt med CBC Co Ltd har Iconovo och kunden kommit överens om att förändra betalningsmodellen vilket gör att Iconovo nu kan…

CBC Corporation Ltd. tar över utvecklingen av Iconovos generiska Symbicort©-projekt

Iconovo  (“Iconovo”) meddelar idag att India Pvt Ltd (”CBC”) (helägt dotterbolag till Japanska CBC Co Ltd) tar över utvecklingen av generisk…

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI – 31 DECEMBER 2018

Samtliga Iconovos tre inhalationsplattformar är nu kommersialiserade FJÄRDE KVARTALET I KORTHET Operativt Förstudieprojekt inleddes för…

Roger Lassing stärker försäljningen och affärsutvecklingen på Iconovo som ny VP Business Development

Iconovo stärker sin organisation inom försäljning och affärsutveckling för att möta den ökade efterfrågan från kunderna och marknadslansera den…

Iconovo får positivt besked från Europeiska Patentorganisationen

Europeiska Patentorganisationen, EPO, har meddelat att de avser att godkänna (Intention to Grant) ett patent avseende Iconovos inhalatorplattform, ICOres.…

Anna Gallon är utsedd till CFO på Iconovo AB

Inhalationsutvecklaren Iconovo AB (publ) tillkännager i dag att bolaget anställt Anna Gallon till CFO. Anna kommer att ingå i bolagets ledningsgrupp.…