Iconovo inleder kontaktfasen i den strukturerade processen för att utlicensiera ICOpre

Iconovo AB (publ), som utvecklar kompletta inhalationsprodukter för en global marknad, meddelar idag att man har gjort framsteg mot en utlicensiering av sin egenutvecklade förfyllda inhalator ICOpre® genom att inleda fasen med fokuserade kontaktskapande aktiviteter. I slutet av maj gav Iconovo den globala investmentbanken Stifel i uppdrag att hantera en strukturerad process för att maximera det kommersiella värdet av ett framtida avtal. Processen fortskrider väl och flera internationella läkemedelsbolag har nu ingått sekretessavtal inför vidare utvärdering av inhalatorplattformen.

"Baserat på det intresse som flera internationella läkemedelsbolag visat för ICOpre lanserar vi nu den kontaktskapande fasen i den utlicensieringsprocess som nyligen inletts. Jag är övertygad om att det starka och professionella stödet från den välrenommerade investmentbanken Stifel kommer att bidra till att maximera värdet av potentiella framtida licensavtal", säger Johan Wäborg, vd för Iconovo.

Projektet har redan rönt stort intresse och det är nu en väl vald tidpunkt att påskynda licensieringsprocessen eftersom Iconovo nyligen slutfört interaktionen med den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA angående kraven för att göra ICOpre® utbytbar mot Ellipta i USA.

ICOpre® är en förfylld inhalator som kan anpassas till alla typer av inhalationspulver. Inhalatorn är utformad för att ha samma bekvämlighet och patienthantering som Ellipta-inhalatorn från GSK, vilket öppnar för utbytbarhet. ICOpre® kan laddas med upp till tre olika läkemedelssubstanser för samtidig inhalation. ICOpre® bygger på en unik, patentsökt princip som minimerar risken för intrång i andra inhalatorers immateriella rättigheter. Den globala försäljningen av inhalationsläkemedel i Ellipta-portföljen uppgick till cirka 4,5 miljarder USD 2022.

Utlicensieringsprocessen för ICOpre® förväntas slutföras under första halvåret 2024, och ICOpre® har goda förutsättningar att bli den första generiska utmanaren till Ellipta i både EU och USA. Den första lanseringsmöjligheten i portföljen förväntas vara för en generisk version av Relvar 2027.

Om Iconovo
Iconovo (Nasdaq First North Growth Market: ICO) utvecklar nya inhalationsläkemedel i samarbete med in-ternationella läkemedelsföretag. Bolaget tillhandahåller flera typer av patentskyddade inhalatorer som kan generera betydande kommersiella möjligheter vid utveckling av helt nya läkemedel och vid patentutgångar för etablerade läkemedel. Det längst framskridna läkemedelsprojektet är en generisk version av astma- och KOL-läkemedlet Symbicort® som förväntas nå marknaden under 2025. Iconovo planerar att marknadsföra denna produkt i Norden genom sitt dotterföretag Iconovo Pharma, medan bolagets partner Amneal Pharmaceuticals har rättigheterna på de flesta övriga större marknaderna i världen. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, Box 7405, SE-103 91 Stockholm (+46 8 463 80 00, certifiedadviser@penser.se).

Stifel Nicolaus Europe Limited ("Stifel") är auktoriserat och reglerat i Storbritannien av FCA. Stifel agerar uteslutande för Iconovo och ingen annan i samband med de ärenden som hänvisas till i detta dokument och kommer inte att vara ansvarig gentemot någon annan än Iconovo för att tillhandahålla de skydd som erbjuds kunder av Stifel eller för att ge råd i förhållande till någon transaktion eller annan fråga som hänvisas till i detta dokument. Varken Stifel eller något av dess dotterbolag (eller deras respektive styrelseledamöter, tjänstemän, anställda eller agenter) har någon skyldighet, ansvar eller ansvarighet alls (vare sig direkt eller indirekt, vare sig enligt kontrakt, enligt skadeståndslag, enligt lag eller på annat sätt) gentemot någon som inte är en klient hos Stifel i samband med detta dokument eller någon transaktion som hänvisas till i detta dokument. Inget uttalande eller någon garanti, uttrycklig eller underförstådd, görs av Stifel om innehållet i detta dokument.