Iconovo får ytterligare utvecklingsuppdrag av Kiox Pharma gällande ny inhalerbar behandling mot sällsynt sjukdom

Iconovo AB (publ), som utvecklar kompletta inhalationsprodukter för en global marknad, meddelar idag att företaget ingått ett avtal om genomförande av en preklinisk farmakokinetisk studie med danska Kiox Pharma, verksamma inom sällsynta lungsjukdomar. Detta innebär en fortsättning av det samarbete mellan bolagen som annonserades i ett pressmeddelande den 9 juni i år. Det nya avtalet innebär intäkter om 1,1 miljoner kronor till Iconovo, i tillägg till de 0,5 miljoner kronor som bolaget redan har erhållit.

Projektet baseras på en omformulering av en FDA-godkänd läkemedelssubstans i en av Iconovos patentskyddade inhalatorer; ICOcap. Syftet är att utveckla en ny behandling, mot interstitiell lungsjukdom.

Den farmakokinetiska studien är en fortsättning på den feasibillity-studie som Iconovo kommunicerade den 9 juni i år och tillför bolaget en ytterligare intäkt på 1,1 miljoner kronor. Studien kommer att genomföras i en preklinisk modell under tre månader, varefter samarbetsparterna har möjlighet att ingå ett licensavtal som kan generera ytterligare intäkter till Iconovo baserat på fortsatt kontraktsutvecklingsarbete samt milstolps- och royaltybetalningar, alternativt försäljning av inhalatorer.

”Vi uppskattar samarbetet med Kiox Pharma och deras unika kompetens inom sällsynta lungsjukdomar. Det här ett viktigt steg i vår strategi att etablera Iconovo som en ledande partner för utveckling av nya inhalationsbehandlingar”, säger Johan Wäborg, vd på Iconovo.

”Projektet har gått snabbt framåt med önskat resultat. Vi fortsätter samarbetet för att dra fortsatt nytta av Iconovos unika expertis inom omformulering och utveckling av inhalationsbehandlingar”, säger Mikkel Walmar, vd på Kiox Pharma.

Kiox Pharma utvecklar behandling mot sällsynta lungsjukdomar som idag saknar effektiva behandlingar. Bolagets längst avancerade läkemedelskandidat är en inhalerad behandling mot interstitiella lungsjukdomar.

Kontakter
Johan Wäborg, vd
+46 707 78 51 71
johan.waborg@iconovo.se

Om Iconovo
Iconovo (Nasdaq First North Growth Market: ICO) utvecklar nya inhalationsläkemedel i samarbete med internationella läkemedelsföretag. Bolaget tillhandahåller flera typer av patentskyddade inhalatorer som kan generera betydande kommersiella möjligheter vid utveckling av helt nya läkemedel och vacciner, samt vid patentutgångar för etablerade läkemedel. Det längst framskridna läkemedelsprojektet är en generisk version av astma- och KOL-läkemedlet Symbicort® som förväntas nå marknaden under 2025. Iconovo planerar att marknadsföra denna produkt i Norden genom sitt dotterföretag Iconovo Pharma, medan bolagets partner Amneal Pharmaceuticals har rättigheterna i övriga delar av Europa och i USA. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB.