Iconovo stärker patentskyddet för ICOres® i EU

Iconovo AB (publ), som utvecklar kompletta inhalationsprodukter för en global marknad, meddelar idag att den europeiska patentmyndigheten European Patent Office (EPO) avser att godkänna Iconovos ansökan om ännu ett patent för inhalatorplattformen ICOres®. ICOres® används redan i flera av Iconovos kundprojekt och det nya patentet stärker det immateriella skyddet, till fördel för de kunder som i framtiden kommer att lansera läkemedelsprodukter baserade på bolagets unika inhalator.

Den europeiska patentmyndigheten har utfärdat en så kallad Intention to Grant för en patentansökan kopplad till ICOres®, vilket innebär att Iconovo efter ett antal administrativa steg kommer att erhålla ett stärkt patentskydd för inhalatorn i Europa fram till 2040. ICOres® är sedan tidigare skyddad av patent i övriga Europa (EPO), Sverige, Indien, Kina och USA.

”Förhandsbeskedet från European Patent Office stärker våra immateriella rättigheter i Europa och ökar värdet på vår produktportfölj. Det aktuella tilläggspatentet ger våra kunder ytterligare marknadsexklusivitet och ett förlängt patentskydd efter lanseringen av ICOres på den europeiska marknaden,” säger Roger Lassing, Vice President Business Development på Iconovo.

Om ICOres
ICOres är en flexibel flergångsinhalator för torrpulver utvecklad av Iconovo. ICOres är en reservoarinhalator som används på samma sätt som AstraZenecas storsäljare Turbuhaler®. Den har två separata reservoarer vilket gör den speciellt väl lämpad till kombinationsprodukter. ICOres har även flera unika egenskaper och funktioner för att förbättra för användaren. Det finns en dosräknare som visar exakt hur många doser som finns kvar. Det finns även en visuell feedback som talar om när dosen är redo för inhalation samt när dosen är inhalerad på ett korrekt sätt. ICOres är redo för kommersiell tillverkning vilket gör den till det bästa alternativet för läkemedelsföretag som behöver en reservoarbaserad inhalator.