Iconovo ser begränsad påverkan av covid-19

Med anledningen av covid-19 så vill Iconovo förmedla att bolaget endast ser en begränsad påverkan i dagsläget och framöver. Bolaget är inte beroende…

Iconovo får positivt besked från Europeiska Patentorganisationen

Europeiska Patentorganisationen, EPO, har meddelat att de avser att godkänna (Intention to Grant) ett patent avseende Iconovos inhalatorplattform, ICOres.…

Kommuniké från extra bolagsstämma i Iconovo AB

Idag, onsdagen den 11 mars 2020, har extra bolagsstämma i Iconovo AB (publ), 556938–0156 hållits. Vid stämman var 3 786 000 aktier representerade…

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2019

Välfinansierade för kraftig tillväxt Nyckeltal kSEK om inget annat anges  okt-dec 2019 okt-dec 2018 jan-dec 2019 jan-dec 2018 Nettoomsättning…

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ICONOVO AB

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ICONOVO AB Aktieägarna i Iconovo AB, org.nr 556938-0156, kallas till extra bolagsstämma den 11 mars 2020 kl. 17:30…

Orest Lastow övergår till att bli bolagets CTO och Johan Wäborg anställs som ny VD för Iconovo AB

Iconovo AB (publ) Orest Lastow kommer att övergå till rollen att bli bolagets CTO och Johan Wäborg anställs som ny VD för Iconovo med tillträde…

ICONOVO AB CARRIES OUT A DIRECTED SHARE ISSUE AND RAISES SEK 60 MILLION BEFORE ISSUE COSTS

NOT FOR PUBLICATION, DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR INDIRECTLY, WITHIN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, HONG KONG, JAPAN, NEW ZEELAND,…

ICONOVO AB GENOMFÖR RIKTAD NYEMISSION OCH TILLFÖRS 60 MILJONER KRONOR FÖRE EMISSIONSKOSTNADER

  EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION, ELLER OFFENTLIGGÖRANDE , DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND,…

Iconovo har erhållit godkänt patent i Japan

Den japanska patentmyndigheten har godkänt ett patent avseende Iconovos inhalator, ICOres. Iconovo har sedan tidigare flera godkända svenska patent samt…

Iconovo has been granted ICOres patent in Japan

The Japan Patent Office has granted a patent regarding Iconovo’s dry powder inhaler, ICOres. Iconovo has already several granted ICOres patents in Sweden…