Iconovos styrelseledamot och medgrundare Mats Johansson förvärvar aktier för 2 039 388 SEK

Iconovo AB (publ) meddelar idag att Mats Johansson, styrelseledamot och medgrundare, har förvärvat 163 151 aktier för totalt 2 039 388 SEK. Förvärvet genomfördes den 27 oktober som en villkorad del av den nyemission som annonserades den 26 september och skedde genom bolaget Abraxas Holding AB.

Efter förvärvet uppgår Mats Johanssons ägarandel i Iconovo AB till cirka 10,6%, vilket innebär att han nu är bolagets näst största ägare. Aktierna tecknades i samband med den nyemission som annonserades den 26 september och förvärvet genomfördes efter fredagens extra bolagsstämma där förslaget att godkänna emissionen av aktier till Mats Johanssons bolag Abraxas Holding AB enhälligt godkändes.