Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2020

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 31 MARS 2020

Development of Iconovo AB’s generic Symbicort project transferred to the global partner Amneal

Iconovo AB today announced that the ICOres™ budesonide/formoterol project (generic Symbicort®) will be transferred to the global partner Amneal Ireland Limited from CBC Corporation (India) Private Limited. Amneal Ireland Limited will take over all existing obligations of CBC under the current agreement. The project will continue according to plan.

Amneal ny partner i utvecklingen av Iconovos generiska Symbicort® projekt

Iconovo AB meddelar idag att Amneal Ireland Ltd kommer in som ny partner i utvecklingen av Iconovos ICOres™ budesonide/formoterol projekt (generisk produkt på Symbicort®) och tar över från CBC Corporation (India) Private Limited. Amneal Ireland Ltd kommer ta över alla förpliktelser som CBC har enligt gällande avtal. Detta inkluderar milestone betalningar och framtida royalties. Projektet kommer fortlöpa enligt plan.

Möjlighet att poströsta vid årsstämman för Iconovo AB den 8 maj 2020

Med anledning av covid-19 har styrelsen för Iconovo beslutat att aktieägare kan utöva sin rösträtt vid årsstämman den 8 maj kl 14.00 genom att poströsta…

Positivt patentbesked för Iconovos flerdos-inhalator

Europeiska Patentorganisationen, EPO, har meddelat att de avser att godkänna (Intention to Grant) ett patent avseende Iconovos inhalatorplattform, ICOres.…

DANSKE BANK UTFÖR UPPDRAGSANALYS PÅ ICONOVO AB

Utöver Penser Bank följer nu även Danske Bank Iconovo. Idag har en första analys publicerats av Danske Bank. Använd länken för att ta del av rapporten,…

ICONOVO AB PUBLICERAR ÅRSREDOVISNING FÖR 2019

Årsredovisningen bifogas i detta pressmeddelande och finns nu tillgänglig på företagets webbplats, www.iconovo.se. KontakterOrest Lastow, VD+46 462…

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ICONOVO AB

Aktieägarna i Iconovo AB, 556938 - 0156, kallas till årsstämma fredagen den 8 maj 2020 kl. 14.00 på Iconovos kontor, Medicon Village, Scheelevägen 2, Byggnad 406, 223 81 Lund.

Iconovos engångsinhalator ICOone får positivt patentbesked

Europeiska Patentorganisationen, EPO, har meddelat att de avser att godkänna (Intention to Grant) ett patent avseende Iconovos inhalatorplattform, ICOone.…

Iconovos blivande VD tecknar optioner

Iconovos blivande VD, Johan Wäborg, har idag tecknat 200 000 teckningsoptioner i enlighet med beslut fattat på extra bolagsstämma den 11 mars 2020.…