Iconovo lanserar förbättrade versioner av nasala ICOone® inhalator

Iconovo AB (publ), som utvecklar kompletta inhalationsprodukter för en global marknad, lanserar idag förbättrade versioner av nasala ICOone® pulverinhalator. Inhalatorerna är utformade för att erbjuda en hög teknisk prestanda och minimera risken för användarfel. Vidareutvecklingen av ICOone® Nasal har skett inom ramarna för ett framgångsrikt utvecklingssamarbete med Bill & Melinda Gates Foundation.

ICOone® Nasal pulverinhalatorer är världens enda inhalationsdrivna nasala pulverinhalatorer. Utformningen av de förbättrade nasala ICOone® inhalatorerna är baserad på resultat från den framgångsrika användarstudie som genomfördes av Iconovo under 2022 och utvecklingsarbete genomfört på Iconovo och som presenterades på mötet Respiratory Drug Delivery 2023.

De uppdaterade versionerna av ICOone® Nasal kan leverera vaccin till både de övre och nedre luftvägarna, vilket nyligen publicerade vetenskapliga studier visar kan ge bättre effekt än vacciner som injiceras. Att utveckla vaccinprodukter baserade på Iconovos inhalatorer ger därför en unik position för företag som vill leverera läkemedel till både de övre och nedre luftvägarna.

”Vi är mycket stolta över att så snabbt ha kunnat vidareutveckla våra unika inhalationsplattformar för nasal pulveradministration som är lämpliga för såväl vacciner som antivirala behandlingar och läkemedel som ska erbjuda en snabb systemisk effekt,” säger Johan Wäborg, vd för Iconovo.

Syftet med utvecklingssamarbetet mellan Iconovo och Bill & Melinda Gates Foundation är att etablera ett snabbspår för inhalationsbehandlingar som kan förbättra den globala sjukvården, framför allt i låg- och medelinkomstländer, i händelse av en ny viruspandemi. Globalt finns ett mycket stort behov av en icke-invasiv, effektiv och kostnadsminimerande metod för att administrera vacciner och biologiska läkemedel för profylaktisk virusbehandling. Med inhalerade vaccin minskar behovet av injektioner, och med det hanteringen av riskavfall och behovet av kylkedjor.

Som tidigare meddelats utvärderas Iconovos nasala pulverinhalatorer även i ett samarbetsprojekt med ENA Respiratory. Inom ramen för projektet testas ICOone® Nasal med INNA-051, en brett verkande immunmodulerande behandling i en ny klass som utvecklas för att förebygga komplikationer associerade med virala luftvägsinfektioner.

Om ICOone® Nasal

ICOone Nasal är en unik och patenterad torrpulverinhalator för nasal användning, avsedd för engångsbruk. Den drivs av användarens egen inandning vilket ger en naturlig fördelning av pulvret över nässlemhinnan. Läkemedlet kan målstyras genom att anpassa storleken på partiklarna så att de stannar i näsan, helt eller delvis, eller transporteras vidare ner i luftvägarna. Den smarta konstruktionen ger en ultralåg tillverkningskostnad kombinerad med en enkel och intuitiv användning. Den enkla konstruktionen gör att patienter och behandlare kan lära sig hantera den nasala inhalatorn med minimal träning. Den är speciellt lämplig för korttidsbehandlingar och sällandoseringsbehandlingar.