Iconovo tecknar ytterligare avtal med Kiox Pharma för utveckling av en ny inhalerbar behandling av interstitiell lungsjukdom

Iconovo AB (publ), som utvecklar kompletta inhalationsprodukter för en global marknad, meddelar idag att bolaget har ingått avtal om att fortsätta formuleringsutvecklingen med det danska bolaget Kiox Pharma inom sällsynta lungsjukdomar. Detta är en fortsättning på samarbetet mellan företagen som tillkännagavs förra året. Det nya avtalet innebär intäkter om 2,7 miljoner SEK för Iconovo under 2024, utöver de 1,6 miljoner SEK som bolaget redan erhållit under 2023.

Projektet bygger på en omformulering av en FDA-godkänd läkemedelssubstans i en av Iconovos patenterade inhalatorer; ICOcap. Målet är att utveckla en ny inhalerbar behandling av interstitiell lungsjukdom (ILD). Värdet på marknaden för ILD-behandling var över 4 miljarder USD 2022.

Formuleringsutvecklingen är en fortsättning på den genomförbarhetsstudie och den prekliniska farmakokinetiska studie som Iconovo kommunicerade förra året och ger bolaget en extra intäkt på 2,7 miljoner SEK under 2024. Utvecklingsarbetet syftar till att resultera i en inhalationsprodukt redo att överföras till tillverkning av kliniskt prövningsmaterial. Parterna kan, under eller efter avslutad formuleringsutveckling, ingå ett licensavtal som kan generera ytterligare intäkter för Iconovo baserat på fortsatt kontraktsutvecklingsarbete samt milstolps- och royaltybetalningar, alternativt försäljning av inhalatorer.

Iconovo har framgångsrikt expanderat sin CDMO-verksamhet genom kontraktsutveckling av originalläkemedel i bolagets inhalatorplattformar där Iconovo erhåller en fast, god vinstmarginal på utfört arbete. Bolaget har sedan tidigare fem aktiva kundavtal inom CDMO-området och förväntas addera tre till fem nya avtal per år. Under de kommande åren kommer detta område att utgöra en betydande del av intäkterna. En viktig faktor för bolagets långsiktiga värdeskapande är att nya och befintliga kundavtal inom detta område även har potential att leda till licensavtal eller försäljning av inhalatorer.

"Samarbetet med Kiox Pharma är ett bra exempel på vår CDMO-affärsmodell och visar potentialen i omformulering av godkända läkemedelssubstanser i Iconovos inhalatorplattformar", säger Johan Wäborg, vd för Iconovo.

Kiox Pharma är ett danskt bioteknikbolag som utvecklar behandlingar för sällsynta lungsjukdomar med ett stort medicinskt behov. Bolagets längst framskridna läkemedelskandidat är en inhalationsbehandling för interstitiella lungsjukdomar.