Iconovo erhåller order från Top-10 Pharma-bolag för utvärdering av flerdosinhalator

Iconovo AB (publ), som utvecklar kompletta inhalationsprodukter för en global marknad, meddelar idag att bolaget har erhållit en order från ett bolag som rankas omsättningsmässigt bland de tio största läkemedelsbolagen i världen för att utvärdera en flerdosinhalator från Iconovo. Studien är en så kallad in-vitro-studie för att bedöma inhalatorns lämplighet vid utveckling av ett originalläkemedel. Ordervärdet är 220 000 SEK och ska utföras under de tre närmsta månaderna. Ordervärdet är begränsat men kan leda till ytterligare samarbete om utvärderingen faller ut positiv.

"Det är mycket glädjande att se ett stort intresse för vad Iconovo har att erbjuda och det är tillfredställande att se resultatet av vårt intensiva affärsutvecklingsarbete med sikte på att inleda fler samarbeten med några av världens ledande läkemedelsbolag", säger Roger Lassing, VP Business Development

Iconovo har framgångsrikt expanderat CDMO-verksamheten genom kontraktsutveckling av originalläkemedel i bolagets inhalatorplattformar där Iconovo erhåller en fast, god vinstmarginal på utfört arbete. Iconovo har sedan tidigare fem aktiva kundavtal inom CDMO-området och förväntas addera tre till fem nya avtal per år. Under de kommande åren kommer detta område att utgöra en betydande del av intäkterna. En viktig faktor för bolagets långsiktiga värdeskapande är att nya och befintliga kundavtal inom detta område även har potential att leda till licensavtal eller försäljning av inhalatorer.

"Vi ser med spänning fram emot att samarbeta med ett av de ledande läkemedelsföretagen i världen. Detta bekräftar ytterligare att Iconovo erbjuder inhalatorer i världsklass som även de största och mest framgångsrika bolagen vill testa och potentiellt använda i sin utveckling av nya inhalationsprodukter. Det finns inga garantier för att bolaget kommer att välja Iconovos flerdosinhalator efter utvärderingen, men vi tror på vår produkt", säger Johan Wäborg, vd för Iconovo