ICONOVO AB CARRIES OUT A DIRECTED SHARE ISSUE AND RAISES SEK 60 MILLION BEFORE ISSUE COSTS

NOT FOR PUBLICATION, DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR INDIRECTLY, WITHIN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, HONG KONG, JAPAN, NEW ZEELAND,…

ICONOVO AB GENOMFÖR RIKTAD NYEMISSION OCH TILLFÖRS 60 MILJONER KRONOR FÖRE EMISSIONSKOSTNADER

  EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION, ELLER OFFENTLIGGÖRANDE , DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND,…

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2019

ICONOVO STORSATSAR PÅ UTVECKLING AV NY INHALATIONSPLATTFORM 1 JULI – 30 SEPTEMBER I KORTHET Operativt Iconovos generiska produkt ICOres…

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 30 JUNI 2019

  POSITIVT RESULTAT FRÅN KLINISK STUDIE   1 APRIL – 30 JUNI I KORTHET Operativt Europeiska Patentorganisationen, EPO, avser godkänna (Intention…

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 31 MARS 2019

FÖRSTA KVARTALET I KORTHET Operativt CBC Corporation India Pvt Ltd tar över Amneals roll och blir Iconovos nya partner avseende utvecklingen av en…

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI – 31 DECEMBER 2018

Samtliga Iconovos tre inhalationsplattformar är nu kommersialiserade FJÄRDE KVARTALET I KORTHET Operativt Förstudieprojekt inleddes för…

Iconovo AB (publ) får första miljonorder från japanska TOA Pharmaceuticals Co. Ltd.

Inhalationsutvecklaren Iconovo AB (publ) tillkännager i dag att bolaget har fått en order av TOA Pharmaceuticals Co., Ltd. Ordern avser utveckling…

Iconovo AB publ : DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2018

TREDJE KVARTALET I KORTHET OPERATIVT I juli skrevs avtal med multinationella Stevanato Group, tillverkare av medicinsk utrustning, avseende…

Iconovo: kundprojekt blir framflyttat tre till sex månader

Fortsatt arbete med ett av Iconovos pågående kundprojekt kommer att flyttas fram tre till sex månader. Projektet avser utveckling av produkt anpassad…

Iconovo AB publ : DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 30 JUNI 2018

Iconovo AB publ Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2018 Andra kvartalet i korthet Operativt Intensivt projektarbete utfördes under…