DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2020

Hög leveranstakt i kundprojekten

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2020

Genombrott i Asien med ett fjärde royaltyavtal

Iconovo guides regarding value of generic Seebri® and Ultibro® for ICOcap® formulations

Iconovo announced July 8th that a regional licensing agreement had been signed with BNC Korea regarding the development of two inhalation capsule formulations for generic Ultibro® and Seebri® for ICOcap®. The agreement gives BNC Korea exclusive rights in a territory consisting of Korea, Japan, China, Taiwan, Russia, the CIS Countries and the Southeast Asian Countries (including Turkey). The deal has a milestones value of EUR 550.000 whereof EUR 150.000 is to be paid as an access fee. Iconovo estimates that most of the value will be in future royalty payments and not milestones payments.

Iconovo informerar om förväntat värde på generiska Seebri® och Ultibro® formuleringar för ICOcap®

Iconovo meddelade den 8 juli att företaget hade tecknat ett licensavtal avseende know-how som ger BNC Korea Co Ltd exklusiva rättigheter att använda denna know-how för att tillverka, marknadsföra, sälja och distribuera kapselformuleringarna tillsammans med ICOcap® i territoriet. Licensavtalet avser två generiska formuleringar, en generisk Ultibro® Breezhaler® (indakaterol, glykopyrronium) produkt och en generisk Seebri® Breezhaler® (glykopyrronium) produkt. BNC Koreas har exklusiva rättigheter i Korea, Japan, Kina, Taiwan, Ryssland, CIS-länderna och i sydöstra Asien (inklusive Turkiet). Affären har ett milestone-värde på 550.000 EUR varav en access-fee på 150.000 EUR. Iconovo förväntar att största delen av värdet kommer från framtida royalty-betalningar och inte från milestone-betalningar.

Iconovo signs regional licensing agreement for ICOcap® formulations with BNC Korea

Iconovo announce that the company has signed a know-how license agreement granting BNC Korea Co Ltd the exclusive rights to use the know-how to manufacture the formulations and to market, sell and distribute the formulations together with ICOcap® in the territory. BNC Koreas has exclusive rights in a territory consisting of Korea, Japan, China, Taiwan, Russia, the CIS Countries and the Southeast Asian Countries (including Turkey). The license agreement covers two generic formulations, a generic Ultibro® Breezhaler® (indacaterol, glycopyrronium) product and a generic Seebri® Breezhaler® (glycopyrronium) product. The deal has a value of EUR 550,000 whereof EUR 150,000 is to be paid as an access fee. Royalties from future sales will be a mid-single digit percentage of sales depending on market.

Iconovo tecknar regionalt licensavtal med BNC Korea avseende ICOcap® formuleringar

Iconovo meddelar att företaget har tecknat ett licensavtal avseende know-how som ger BNC Korea Co Ltd exklusiva rättigheter att använda denna know-how för att tillverka, marknadsföra, sälja och distribuera kapselformuleringarna tillsammans med ICOcap® i territoriet. BNC Koreas har exklusiva rättigheter i Korea, Japan, Kina, Taiwan, Ryssland, CIS-länderna och i sydöstra Asien (inklusive Turkiet). Licensavtalet avser två generiska formuleringar, en generisk Ultibro® Breezhaler® (indakaterol, glykopyrronium) produkt och en generisk Seebri® Breezhaler® (glykopyrronium) produkt. Affären har ett värde av 550.000 EUR varav en access-fee på 150.000 EUR. Framtida royalties ligger på medelhöga ensiffriga procenttal av försäljningen beroende på marknad.

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2020

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 31 MARS 2020

Development of Iconovo AB’s generic Symbicort project transferred to the global partner Amneal

Iconovo AB today announced that the ICOres™ budesonide/formoterol project (generic Symbicort®) will be transferred to the global partner Amneal Ireland Limited from CBC Corporation (India) Private Limited. Amneal Ireland Limited will take over all existing obligations of CBC under the current agreement. The project will continue according to plan.

Amneal ny partner i utvecklingen av Iconovos generiska Symbicort® projekt

Iconovo AB meddelar idag att Amneal Ireland Ltd kommer in som ny partner i utvecklingen av Iconovos ICOres™ budesonide/formoterol projekt (generisk produkt på Symbicort®) och tar över från CBC Corporation (India) Private Limited. Amneal Ireland Ltd kommer ta över alla förpliktelser som CBC har enligt gällande avtal. Detta inkluderar milestone betalningar och framtida royalties. Projektet kommer fortlöpa enligt plan.

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2019

Välfinansierade för kraftig tillväxt Nyckeltal kSEK om inget annat anges  okt-dec 2019 okt-dec 2018 jan-dec 2019 jan-dec 2018 Nettoomsättning…