Iconovo and Respiratorius sign agreement for development of inhalation product to treat COPD

Iconovo AB (publ), which develops complete inhalation products for a global market, and Respiratorius AB (publ), which develops drug candidates for the treatment of COPD, and other common diseases, announced today that they have signed an agreement for the development of an inhalation formulation as well as an inhalation product for phase I studies for Respiratorius drug candidate RES030-085 within the RESP9000 project for the treatment of COPD and severe asthma.

Iconovo extends agreement with Amneal for generic Symbicort to cover key markets U.S. and China, as well as Nordic sales rights

Iconovo AB (publ), which develops complete inhalation products for a global market, today announced that its collaboration with the U.S. pharmaceutical company Amneal is expanding to include additional territories that lead to the announced potential for future annual royalty income more than doubling to USD 13.2 – 26.4 million. Iconovo has also acquired the license to sell Amneal's generic versions of Symbicort® in the Nordic region with the potential to generate revenues between USD 9.5 – 11.9 million.

Iconovo utökar avtalet med Amneal avseende generisk Symbicort till att omfatta nyckelmarknaderna USA och Kina, samt de nordiska försäljningsrättigheterna

Iconovo AB (publ), som utvecklar kompletta inhalationsprodukter för en global marknad, tillkännager idag att samarbetet med det amerikanska läkemedelsbolaget Amneal utvidgas till att nu inkludera ytterligare territorier som leder till att den kommunicerade potentialen för framtida årliga royaltyintäkter mer än fördubblas till 110 – 220 MSEK (13,2 – 26,4 MUSD). Iconovo har också förvärvat licensen att sälja Amneals generiska versioner av Symbicort® i de Nordiska länderna med en potential att generera mellan 80 – 100 MSEK.

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 31 MARS 2021

Strategisk innovation genererar nya avtal

Iconovo signs agreement with ISR for the development of inhaled covid-19 vaccine

Iconovo AB (publ), a company developing complete inhalation products for a global market, today announced that it has signed an agreement with the immunotherapy company Immune System Regulation AB (ISR), an affiliate to ISR Immune System Regulation Holding AB (publ), for the development of an inhaled covid-19 vaccine in Iconovo’s inhaler ICOone®. The agreement is Iconovo’s second agreement within its newest strategic area innovative inhalation projects and confirms the suitability of ICOone to be used also for vaccines.

Iconovo tecknar avtal med ISR för utveckling av inhalerat covid-19-vaccin

Iconovo AB (publ), som utvecklar kompletta inhalationsprodukter för en global marknad, tillkännagav i dag att de har tecknat ett avtal med immunterapibolaget Immune System Regulation AB (ISR), ett dotterbolag till ISR Immune System Regulation Holding AB (publ), för utveckling av ett inhalerat vaccin mot covid-19 med Iconovos inhalator ICOone. Avtalet är Iconovos andra avtal inom det nya strategiska området för innovativa inhalationsprojekt och bekräftar lämpligheten att använda ICOone även för vacciner.

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 31 DECEMBER 2020

50 procents tillväxt 2020 och ambitiösa mål för framtiden

Iconovo får första ordern för utvecklingsarbete från Monash University

Iconovo AB (publ) meddelade idag att bolaget har tecknat sitt första avtal med Monash University för att utföra beställt utvecklingsarbete av inhalerad oxytocin i ICOone®. Denna första arbetsorder har ett värde på 99 000 euro och betalas i tre omgångar varav den första förväntas inom 3 månader. Denna ersättning är en betalning utöver tekniktillgångsersättningen på 900 000 euro.

Iconovo signs agreement for development of inhaled oxytocin in ICOone for maternal health

Lund, December 21, 2020. Iconovo AB (publ) today announced that the company has signed a development agreement with Monash University for the development of inhaled oxytocin in ICOone®. The agreement verifies the suitability of ICOone for use with innovative pharmaceuticals. Monash University’s Institute of Pharmaceutical Sciences (MIPS) is leading the development project supported by a research agreement with Janssen Pharmaceutica N.V., part of the Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, and ongoing support from long term partner GSK.

Iconovo tecknar avtal för utveckling av inhalerat oxytocin i ICOone för mödrahälsa

Lund, 21 december, 2020. Iconovo AB (publ) meddelar i dag att bolaget har tecknat ett avtal med Monash University för utveckling av inhalerat oxytocin i ICOone®. Avtalet bekräftar lämpligheten att använda ICOone för innovativa läkemedelsprojekt. Monash University Institute of Pharmaceutical Sciences (MIPS) leder utvecklingsprojektet i ett forskningssamarbete med Janssen Pharmaceutica N.V., del av Janssen Pharmaceutical Companies inom Johnson & Johnson, med löpande stöd från långtida partnern GSK.