BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI – 31 DECEMBER 2018

Samtliga Iconovos tre inhalationsplattformar är nu kommersialiserade FJÄRDE KVARTALET I KORTHET Operativt Förstudieprojekt inleddes för…

Iconovo AB (publ) får första miljonorder från japanska TOA Pharmaceuticals Co. Ltd.

Inhalationsutvecklaren Iconovo AB (publ) tillkännager i dag att bolaget har fått en order av TOA Pharmaceuticals Co., Ltd. Ordern avser utveckling…

Iconovo AB publ : DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2018

TREDJE KVARTALET I KORTHET OPERATIVT I juli skrevs avtal med multinationella Stevanato Group, tillverkare av medicinsk utrustning, avseende…

Iconovo: kundprojekt blir framflyttat tre till sex månader

Fortsatt arbete med ett av Iconovos pågående kundprojekt kommer att flyttas fram tre till sex månader. Projektet avser utveckling av produkt anpassad…

Iconovo AB publ : DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 30 JUNI 2018

Iconovo AB publ Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2018 Andra kvartalet i korthet Operativt Intensivt projektarbete utfördes under…

Iconovo AB (publ) tillkännager i dag att bolaget har skrivit avtal med det multinationella företaget Stevanato Group, rörande tillverkning och internationell marknadsföring av ICOcap.

PRESSMEDDELANDE, 3 juli 2018                                                            …

Iconovo AB publ :DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 31 MARS 2018

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2018   2018-04-19   Första kvartalet i korthet Finansiellt Försäljningen uppgick under första kvartalet…