Iconovos unika engångsinhalator ICOone® Nasal erhöll goda omdömen i användarstudie

Iconovo AB (publ), som utvecklar kompletta inhalationsprodukter för en global marknad, har genomfört en studie för att kartlägga användarvänligheten hos sin inhalator ICOone® Nasal. Syftet är att göra ICOone® Nasal så enkel att använda att vem som helst kan hantera den på rätt sätt utan utförliga instruktioner.

Studien, en så kallad human factor study, genomfördes av konsultföretaget Emergo på uppdrag av Iconovo och är en del i bolagets utvecklingssatsning för att optimera ICOone Nasal för bland annat inhalationsbehandling av virusinfektioner i luftvägarna. I studien deltog 15 personer mellan 16 och 75 år. Deltagarna hade generellt sett positiva intryck av ICOone Nasal och uppskattade bland annat att den inte kräver några komplicerade förberedelser före användning, är enkel att handha och har en tilltalande design. Studieresultaten styrker funktionaliteten hos ICOone Nasal och innebär därför ett viktigt framsteg i utvecklingen av produkten. Iconovo kan nu erbjuda sina kunder ytterligare dokumentation på ICOone Nasal och den feedback som erhölls kommer att vara värdefull vid fortsatta anpassningar av inhalatorn och en framtida kommersialisering.

"Inhalationsterapi erbjuder flexibel och målinriktad behandling av sjukdomar i luftvägarna men för att administrationen av läkemedlet ska vara optimal krävs det att inhalatorn är enkel att hantera även för ovana användare. Den framgångsrika användarstudie som vi nu genomfört är därför ett viktigt, värdehöjande steg i produktutvecklingen av ICOone ", säger Johan Wäborg, vd för Iconovo.

Om ICOone Nasal
ICOone Nasal är en unik, patenterad nasal inhalator med en mycket låg tillverkningskostnad. Den är speciellt lämplig för korttidsbehandlingar, vaccination och vid-behovsmedicinering då den ger en oöverträffat låg behandlingskostnad med många medicinska och praktiska fördelar. ICOone Nasal drivs av användarens egen inandning och därför blir fördelningen av läkemedlet eller vaccinet jämn och naturlig över luftvägarna. Läkemedlet kan styras genom storleken på partiklarna, till att stanna i näsan, helt eller delvis, eller transporteras vidare ner i luftvägarna.

Iconovo samarbetar med flera olika partners för att utveckla ICOone, bland annat Bill & Melinda Gates Foundation där Iconovo i juli i år erhöll cirka nio miljoner kronor för att optimera ICOone Nasal för behandling av virusinfektioner i luftvägarna.