Iconovos Chief Financial Officer kommer att lämna bolaget under fjärde kvartalet 2022

Iconovo AB (publ), som utvecklar kompletta inhalationsprodukter för en global marknad, meddelar idag att bolagets Chief Financial Officer, Anna Gallon, har beslutat sig för att lämna bolaget. Hon kvarstår i sin tjänst till den 12 november och rekryteringen av en efterträdare kommer att påbörjas omedelbart.

”Under sin tid på Iconovo har Anna Gallon bidragit till bolagets starka utveckling och vi önskar henne all lycka i hennes fortsatta karriär. Nu inleds en process för att finna en lämplig efterträdare, med ambitionen att göra överlämningen till en ny CFO så smidig som möjligt”, säger Johan Wäborg, vd, Iconovo.

Anna Gallon har innehaft positionen som Chief Financial Officer i Iconovo sedan i mars 2019.