KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ICONOVO AB

Aktieägarna i Iconovo AB, org.nr 556938–0156, kallas till extra bolagsstämma onsdagen den 6 mars 2024 kl. 12.00 i bolagets lokaler på Ideon Science Park, Delta 6, på Ideongatan 3B i Lund.

Iconovo AB changes liquidity provider and Certified Adviser to Carnegie Investment Bank AB (publ)

Iconovo AB announces today that it is changing liquidity provider and Certified Adviser from Erik Penser Bank AB to Carnegie Investment Bank AB (publ).

Iconovo AB byter likviditetsgarant och Certified Adviser till Carnegie Investment Bank AB (publ)

Iconovo AB meddelar idag att man byter likviditetsgarant och Certified Adviser från Erik Penser Bank AB till Carnegie Investment Bank AB (publ).

Nomination Committee appointed at Iconovo AB

At the Annual General Meeting of 17 May 2022, it was resolved that Iconovo AB shall have a Nomination Committee consisting of four members representing the four largest shareholders as of 30 September each year.

Valberedning utsedd Iconovo AB

Vid årsstämman den 17 maj 2022 beslutades att Iconovo AB ska ha en valberedning som ska bestå av fyra ledamöter representerande de fyra största aktieägarna per den siste september varje år.

Kommuniké från extra bolagsstämma i Iconovo AB den 27 oktober 2023

Idag, den 27 oktober 2023, hölls extra bolagsstämma i Iconovo AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

Iconovos styrelse kommenterar att företagets vd åtalats för misstänkt marknadsmanipulation i annat bolags aktie

Iconovo AB (publ) meddelar idag att bolagets styrelse har sammanträtt med anledning av att vd Johan Wäborg har åtalats för misstänkt marknadsmanipulation. Misstankarna rör hans privata aktiehandel i Newbury Pharmaceutials, ett bolag som saknar koppling till Iconovo. Johan Wäborg förnekar brott och styrelsen har fortsatt fullt förtroende för hans förmåga att leda Iconovo.

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ICONOVO AB

Aktieägarna i Iconovo AB, org. nr 556938-0156, kallas till extra bolagsstämma fredagen den 27 oktober 2023 kl. 13.00 i bolagets lokaler på Ideon Science Park, Delta 6, på Ideongatan 3B i Lund.

Kommuniké från extra bolagsstämma i Iconovo AB den 28 augusti 2023

Vid extra bolagsstämma i Iconovo AB (”Bolaget”) den 28 augusti 2023 beslutades följande:

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ICONOVO AB

Aktieägarna i Iconovo AB, org.nr 556938-0156, kallas till extra bolagsstämma måndagen den 28 augusti 2023 kl 13:00 i bolagets lokaler i Ideon Science Park, Delta 6, på Ideongatan 3B i Lund.