Iconovo inleder strukturerad process för utlicensiering av ICOpre i samarbete med global investmentbank

Iconovo AB (publ), som utvecklar kompletta inhalationsprodukter för en global marknad, meddelar idag att man har anlitat den globala investmentbanken Stifel för att leda en strukturerad process i syfte att utlicensiera sin egenutvecklade förfyllda inhalator ICOpre®. Iconovo har sedan tidigare annonserat att förhandlingar pågår med ett icke namngivet läkemedelsföretag om ett potentiellt licensavtal för ICOpre®. Mot bakgrund av ett ökat intresse för inhalatorplattformen från andra läkemedelsföretag kommer Stifel nu att leda den fortsatta utlicensieringsprocessen för att maximera det kommersiella värdet av ett framtida avtal.

De förhandlingar med ett icke namngivet läkemedelsföretag rörande ICOpre® som annonserades i januari 2023 bedrivs för närvarande i ett lägre tempo än tidigare. Detta för att ge andra intresserade bolag tillräcklig tid att utvärdera inhalatorplattformen. Iconovo gör bedömningen att en strukturerad process för utlicensiering kommer att bidra till att maximera värdet av potentiella framtida avtal.

”Vi för nu en rad parallella diskussioner med internationella läkemedelsföretag kring vår unika inhalatorplattform ICOpre. Några av dessa diskussioner har kommit längre än andra, och vi ser ett behov av att strukturera den fortsatta processen för att optimera det kommersiella värdet av framtida licensavtal. Under de senaste månaderna har vi haft tid att vidareutveckla produkten vilket bidrar till att mer värde kan byggas in i affären. Vi är därför glada över att kunna presentera samarbetet med Stifel, en välrenommerad global investmentbank som har lång erfarenhet av att hjälpa sina kunder att etablera värdeskapande avtal inom just vår del av läkemedelsbranschen”, säger Johan Wäborg, vd för Iconovo.

ICOpre® är en förfylld flergångsinhalator som kan anpassas till alla typer av inhalationspulver och erbjuder användaren bekvämlighet i linje med den välkända inhalatorn Ellipta från GSK. ICOpre® kan laddas med upp till tre olika läkemedelssubstanser för samtidig inhalation. Inhalatorn har en exakt dosräknare som visar hur många doser som återstår. ICOpre® bygger på en unik, patentsökt princip som minimerar risken för intrång i andra inhalatorers immateriella rättigheter. Den globala försäljningen av inhalationsläkemedel i Ellipta-portföljen uppgick till cirka 4,5 miljarder USD år 2022.

En global strukturerad utlicensieringsprocess för ICOpre® beräknas kunna fullföljas första halvåret 2024, vilket innebär fortsatt goda möjligheter för ICOpre® att bli den första utmanaren till Ellipta såväl i EU som i USA. Den första möjligheten till lansering inom portföljen beräknas vara för en generisk version av Relvar år 2027.

Stifel Financial Corp. är en amerikansk multinationell oberoende investmentbank noterad på New York Stock Exchange. Stifel förvärvade nyligen Torreya – en global investmentbank med ett brett kontaktnät bland läkemedelsbolag med generikaanknytning och som har genomfört ett stort antal framgångsrika transaktioner inom området.

Om Iconovo AB
Iconovo (Nasdaq First North Growth Market: ICO) utvecklar nya inhalationsläkemedel i samarbete med internationella läkemedelsföretag. Bolaget tillhandahåller flera typer av patentskyddade inhalatorer som kan generera betydande kommersiella möjligheter vid utveckling av helt nya läkemedel och vacciner, samt vid patentutgångar för etablerade läkemedel. Det längst framskridna läkemedelsprojektet är en generisk version av astma- och KOL-läkemedlet Symbicort® som förväntas nå marknaden under 2025. Iconovo planerar att marknadsföra denna produkt i Norden genom sitt dotterföretag Iconovo Pharma, medan bolagets partner Amneal Pharmaceuticals har rättigheterna i övriga delar av Europa och i USA. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, Box 7405, SE-103 91 Stockholm (+46 8 463 80 00, certifiedadviser@penser.se).

Om Stifel

Stifel Investment Banking tillhandahåller strategiska rådgivningstjänster till våra kunder i USA, Kanada, Europa, Asien, Israel och Latinamerika som inkluderar initiering, strukturering och förhandling av fusioner, förvärv och avyttringar samt värderingsutlåtanden, värdering och omstruktureringstjänster. Vi tar in offentliga och privata investerinar och lån åt våra kunder genom vårt nätverk av institutionella aktörer och enskilda mäklare. Stifel har också ett dedikerat team som bevakar finansiella aktörer och upprätthåller regelbunden dialog och affärsflöde med private equity-företag med fokus på de branscher som Stifel verkar inom. Stifels kunder betjänas i USA genom Stifel, Nicolaus &; Company, Incorporated, inklusive dess affärsdivision Eaton Partners; Keefe, Bruyette &; Woods, Inc.; Miller Buckfire &; Co., LLC, och i Storbritannien och Europa genom Stifel Nicolaus Europe Limited. Kombinationen av ett fullserviceutbud och över 600 konsulters djupa bransch- och produktexpertis gör att vi kan erbjuda lösningar som uppfyller våra kunders föränderliga behov.