Iconovos partner, Monash University har inlett en klinisk fas I-studie av inhalerat oxytocin i ICOone®

Iconovo AB (publ), som utvecklar kompletta inhalationsprodukter för en global marknad, meddelar idag att en klinisk fas I-studie av inhalerat oxytocin i ICOone® har inletts i Melbourne, Australien. Studien är en del av det tidigare meddelade samarbetet mellan Iconovo och Monash University.

Monash University samarbetar med Iconovo för att utveckla en ICOone-baserad, förebyggande oxytocinbehandling i syfte att ge kvinnor ett effektivt skydd mot postpartumblödning (PPH), den främsta orsaken till mödradödlighet i världen. PPH drabbar omkring 14 miljoner kvinnor varje år och leder till upp till 70 000 dödsfall bland nyförlösta mödrar globalt. Dessa dödsfall inträffar framför allt i låg- och medelinkomstländer.

"Vi är stolta över att kunna stödja de ledande experterna vid Monash University i arbetet med att tillgodose det enorma behovet av enklare administrering av oxytocin i utvecklingsländerna. Baserat på Iconovos unika torrpulverinhalator ICOone och kunskap kring inhalation är det slutliga målet att minska antalet onödiga och tragiska dödsfall i samband med förlossningar över hela världen", säger Johan Wäborg, vd för Iconovo.

Den kliniska fas I-studien omfattar 16 försökspersoner och kommer att genomföras av Nucleus Network vid Alfred Hospital i Melbourne, Australien. Den är uppdelad i två delar, där del ett är en jämförelse av inhalerat oxytocin i ICOone® med den nuvarande standardbehandlingen (intramuskulära injektioner av oxytocin).

Den kliniska prövningen stöds av Commonwealth Government's Accelerating Commercialisation Program, Victorian Government's Victorian Medical Research Acceleration Fund och Johnson & Johnson.

Om ICOone®
ICOone® är en unik och patenterad torrpulverinhalator som är utformad för engångsbruk. Dess smarta konstruktion ger en extremt låg tillverkningskostnad i kombination med enkel och diskret användning. Den enkla utformningen gör också att patienter och vårdpersonal kan lära sig att använda inhalatorn med minimal utbildning. ICOone® kan leverera stora inhalationsdoser som är väl skyddade från fukt, vilket är viktigt för många biomolekyler.
https://iconovo.se/products/icoone/

Om postpartumblödning, PPH
PPH, ett tillstånd med överdriven blodförlust efter förlossningen, är den främsta orsaken till mödradödlighet i världen, och de flesta av dödsfallen skulle kunna undvikas om det fanns tillgång till lämpliga medicinska innovationer. I de utvecklade länderna är den bästa behandlingen en tillverkad form av injektion med det naturliga hormonet oxytocin.

En inhalerad formulering kan ge viktiga fördelar, till exempel enkel användning, billigare transport och förvaring utan kylkedja och ingen hantering av använda nålar och sprutor. Det är särskilt viktigt i delar av världen där infrastrukturen är mindre utvecklad, till exempel på landsbygden i Afrika och Asien. FN uppskattar att utvecklingen av en värmestabil, inhalerad oxytocinprodukt har potential att rädda livet på nästan 20 000 kvinnor varje år.