Styrelseledamot i Iconovo AB förvärvar aktier för ca en halvmiljon SEK

Gunnar Gårdemyr, styrelseledamot sedan årsstämman 2020 i Iconovo AB (publ), har förvärvat 10 000 aktier i bolaget för 49 SEK per aktie. Efter förvärvet uppgår Gunnar Gårdemyrs innehav till 10 000 aktier. Gunnar Gårdemyr har även uppdrag som CBO i Follicum AB, styrelseordförande i RhoVac AB, styrelseledamot i Xspray AB och Asgard Therapeutics AB.