Iconovo i samarbetsprojekt med Malmö Universitet om porösa läkemedelsbärare

Projektet Porösa läkemedelsbärare för inhalerbara terapier har nyligen startat upp. Det är finansierat av KK-stiftelsen och är ett samarbete mellan Biofilms – Research Center for Biointerfaces på Malmö Universitet, Iconovo AB och Nanologica AB. Nästa steg är att rekrytera en post doc. Iconovo kommer att bidra med sina egenutvecklade torrpuverinhalatorer (DPIs), inhalationsdevice, karakteriseringar av inhalationsberedningar liksom sin generella expertis inom inhalerade läkemedel.

Det uppskattas att lunginfektion orsakad av Tuberkolos (TB) bakterier leder till att 5000 människor dör var dag och att en fjärdedel av världens befolkning redan är infekterade med TB. En av de stora terapeutiska utmaningarna är att leverera en tillräckligt hög dos av läkemedel till det infekterade området i lungorna. Inhalations terapier är rekommenderade men ofta har man ej kunnat nå tillräckligt höga doser.

Mot denna bakgrund är iden bakom samarbetsprojektet att titta på en ny teknologi för att administrera molekyler säkert och effektivt till lungan för infektionssjukdomar såsom exempelvis TB. Ett effektivt inhalerbart läkemedel behöver en torrpulverformulering och en passande inhalator.

Projektet avser att designa en drug delivery-plattform för att administrera läkemedel till lungan på ett säkert sätt och att pröva hypotesen att Nanologicas mesoporösa silikapartiklar väsentligt kan förbättra inhalationsbehandlingar genom att till exempel skydda läkemedelsmolekyler, öka lösligheten och öka depositionen av läkemedel i nedre delen av lungan.

”Vi är glada över att vara en aktiv del i projektet då vi ser goda möjligheter att visa att Iconovos inhalatorer, också med mesoporösa silikapartiklar, har potential för nya inhalationsterapier. säger Mikael Ekström, VP Development på Iconovo.