Iconovos styrelseledamot och största ägare förvärvar aktier för 3 000 000 SEK

Iconovo AB (publ) meddelar idag att Mats Johansson, styrelseledamot och den enskilt störste ägaren i Iconovo AB, har via bolag förvärvat 75 000 aktier för totalt ca 3 000 000 SEK.

Efter förvärvet uppgår Mats Johanssons innehav till 1 056 416 aktier som ägs både privat och via bolag, dessa motsvarar cirka 10,3% av aktierna i bolaget. Förvärvet gjordes genom en blocktransaktion utanför marknaden i samband med den riktade nyemission som kommunicerades den 8 februari 2023.

”Jag ser väldigt positivt på utvecklingen för Iconovo där bolaget under 2022 gjort stora framsteg. Det uppstod en möjlighet att förvärva dessa aktier utanför börsen och då jag har en stark framtidstro på marknaden och bolaget såg jag denna affär som en bra möjlighet att utöka mitt innehav”, säger Mats Johansson.