Iconovos vd förvärvar aktier för 500 000 SEK

Iconovo AB (publ) meddelar idag att bolagets vd, Johan Wäborg förvärvar 12 500 aktier för totalt ca 500 000 SEK.

Efter förvärvet uppgår Johan Wäborgs innehav till 58 836 aktier, dessa motsvarar cirka 0,58% av aktierna i bolaget. Förvärvet gjordes genom en blocktransaktion utanför marknaden i samband med den riktade nyemission som kommunicerades den 8 februari 2023.