Iconovo erhåller förhandsgodkännande av sitt första patent för ICOone® i Japan

Iconovo AB (publ), som utvecklar kompletta inhalationsprodukter för en global marknad, meddelar idag att den japanska patentmyndigheten JPO har lämnat ett förhandsgodkännande (Notice of Allowance) avseende Iconovos patentansökan för inhalatorplattformen ICOone. Patentet beskriver bolagets endosinhalator, som för närvarande ingår i tre innovativa partnerprojekt för administrering av bland annt oxytocin respektive covid-19-vaccin. Iconovo har sedan tidigare en väletablerad patentportfölj för ICOone i Sverige, Europa (EPO), USA, Kina och Indien.

Iconovos innovativa inhalatorplattform ICOone möjliggör administrering av vacciner och bioaktiva molekyler på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt. Eftersom läkemedlet dispenseras som ett torrt pulver i ICOone krävs inga dyra och komplicerade lösningar för kylförvaring. Vidare möjliggör ICOone en enkel och säkert hantering för såväl patienter som vårdpersonal. Genom att läkemedlet inhaleras undviker man hantering av engångssprutor och begagnade kanyler som riskerar att sprida blodsmittor såsom HIV eller hepatitvirus.

”Det positiva beskedet från den japanska patentmyndigheten stärker ytterligare det redan robusta internationella patentskyddet för ICOone. Vi ser ett stort intresse bland japanska läkemedelsföretag för Iconovos användarvänliga inhalator och med ett godkänt patent får vi förbättrade möjligheter att etablera produkten på en av världens största läkemedelsmarknader”, säger dr Orest Lastow, Chief Technical Officer på Iconovo.

Om ICOone® 
ICOone är en unik och patenterad torrpulverinhalator avsedd för engångsbruk. Den smarta konstruktionen ger en ultralåg tillverkningskostnad kombinerad med en enkel och diskret användning. Den är speciellt lämplig för korttidsbehandlingar och sällandoserings-behandlingar då den ger en oöverträffat låg behandlingskostnad och prispunkt för behandlingar med få doser. Den enkla konstruktionen gör också att patienter och behandlare kan lära sig hantera inhalatorn med minimal träning. ICOone kan leverera stora inhalationsdoser som är väl fuktskyddade, vilket är viktigt för många biomolekyler. För mer information, se https://iconovo.se/products/icoone/.