Iconovos samarbetspartner ISR tecknar avtal med Gerresheimer för storskalig produktion av ICOone Nasal

Iconovo AB (publ) meddelar att samarbetspartnern Immune System Regulation AB (ISR) tecknat avtal med Gerresheimer för storskalig produktion av ICOone näsinhalatorer inför ISR:s kliniska fas III-studie. Tillverkningsavtalet är ett styrkebesked för ICOone som visar att tekniken är väl anpassad för storskalig produktion tack vare sin låga tillverkningskostnad och lättarbetade design. Iconovo samverkar med bolagen i den pågående tekniköverföringen.

Kommuniké från årsstämma i Iconovo AB (publ)

Idag, tisdagen den 17 maj 2022, har årsstämma i Iconovo AB (publ), 556938–0156 hållits genom endast poströstning enligt 20 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Vid stämman var 5 245 762 aktier representerade vilket omfattar cirka 59 % av totalt antal aktier. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

Abbreviated interim report 1 January – 31 March 2022

Significant successes for ICOres and ICOone

Iconovo inleder ett strategiskt samarbete med Galenica för utveckling av nya inhalationsläkemedel

Iconovo AB (publ), som utvecklar kompletta inhalationsprodukter för en global marknad, har inlett ett strategiskt samarbete med Galenica AB – ett företag specialiserat på utveckling och tillverkning av läkemedel för kliniska studier. Samarbetet syftar främst till att underlätta produktionen av kliniskt prövningsmaterial för bolag som utvecklar nya läkemedel med hjälp av Iconovos innovativa engångsinhalator ICOone.

Iconovo and Galenica enters a strategic collaboration for the development of new inhalation products

Iconovo AB (publ), that develops complete inhalation products for a global market, has entered into a strategic collaboration with Galenica AB – a company specializing in the development and manufacture of pharmaceuticals for clinical studies. The main purpose of the collaboration is to facilitate the manufacturing of clinical trial material for companies developing new drugs for Iconovo's innovative single dose inhaler ICOone.

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2022

Väsentliga framgångar för ICOres och ICOone

ICONOVO AB PUBLICERAR ÅRSREDOVISNING FÖR 2021

Årsredovisningen bifogas i detta pressmeddelande och finns nu tillgänglig på företagets webbplats, www.iconovo.se. KontakterJohan Wäborg, VD+46…

Kallelse till årsstämma i Iconovo AB

Aktieägarna i Iconovo AB, org.nr 556938-0156, kallas till årsstämma tisdagen den 17 maj 2022.

Iconovo extends collaboration with ISR with an agreement worth 13.6 million Swedish kronor (SEK)

Iconovo AB expands its collaboration with immunotherapy company Immune System Regulation (ISR) that accelerates the development of an inhaled vaccine for covid-19. The contract value of the collaboration between ISR and Iconovo increases by 13.6 million SEK. Iconovo is also entitled to low, single-digit royalty on the sale of the finalized product.

Iconovo utökar samarbetet med ISR med tilläggsavtal värt 13,6 miljoner kronor

Iconovo AB (publ) utökar samarbetet med immunterapibolaget Immune System Regulation AB (ISR), som nu accelererar utvecklingen av ett inhalerbart vaccin mot covid-19. Expansionen innebär att avtalsvärdet på samarbetet ökar med nära 13,6 miljoner kronor. Iconovo är dessutom berättigat till låga ensiffriga royalties på försäljningen av en färdig produkt.