Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2019

Välfinansierade för kraftig tillväxt Nyckeltal kSEK om inget annat anges  okt-dec 2019 okt-dec 2018 jan-dec 2019 jan-dec 2018 Nettoomsättning…

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2019

ICONOVO STORSATSAR PÅ UTVECKLING AV NY INHALATIONSPLATTFORM 1 JULI – 30 SEPTEMBER I KORTHET Operativt Iconovos generiska produkt ICOres…

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 30 JUNI 2019

  POSITIVT RESULTAT FRÅN KLINISK STUDIE   1 APRIL – 30 JUNI I KORTHET Operativt Europeiska Patentorganisationen, EPO, avser godkänna (Intention…

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 31 MARS 2019

FÖRSTA KVARTALET I KORTHET Operativt CBC Corporation India Pvt Ltd tar över Amneals roll och blir Iconovos nya partner avseende utvecklingen av en…

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI – 31 DECEMBER 2018

Samtliga Iconovos tre inhalationsplattformar är nu kommersialiserade FJÄRDE KVARTALET I KORTHET Operativt Förstudieprojekt inleddes för…

Iconovo AB publ : DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2018

TREDJE KVARTALET I KORTHET OPERATIVT I juli skrevs avtal med multinationella Stevanato Group, tillverkare av medicinsk utrustning, avseende…

Iconovo AB publ : DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 30 JUNI 2018

Iconovo AB publ Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2018 Andra kvartalet i korthet Operativt Intensivt projektarbete utfördes under…

Iconovo AB publ :DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 31 MARS 2018

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2018   2018-04-19   Första kvartalet i korthet Finansiellt Försäljningen uppgick under första kvartalet…