YEAR-END REPORT JANUARY-DECEMBER 2022

Global interest in Iconovo's proprietary inhaler platform ICOpre® - ready to address the world's largest products for Asthma and COPD

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI – 31 DECEMBER 2022

Globalt intresse för Iconovos egenutvecklade inhalatorplattform ICOpre® - redo att addressera världens största produkter för Astma och KOL

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2022

Utvecklingen av ICOone stöds av Bill & Melinda Gates Foundation

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2022

Hög kundaktivitet och förberedelser inför kliniska studier

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2022

Väsentliga framgångar för ICOres och ICOone

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI – 31 DECEMBER 2021

Stora framsteg inom Iconovos tre strategiska verksamhetsområden

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2021

Ny nasal inhalator stor möjlighet för behandling av covid-19

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2021

Utökat avtal ger fördubblad royaltypotential

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 31 MARS 2021

Strategisk innovation genererar nya avtal

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 31 DECEMBER 2020

50 procents tillväxt 2020 och ambitiösa mål för framtiden