Iconovo uppdaterar marknaden kring sin nya långsiktiga strategi

Iconovo AB (publ), som utvecklar kompletta inhalationsprodukter för en global marknad, uppdaterar i dag marknaden om möjligheterna med bolagets nya långsiktiga strategi. Investerare, analytiker och media är inbjudna till dagens virtuella kapitalmarknadsdag där bolaget även beskriver sina nyligen kommunicerade finansiella mål för år 2026.

Styrelseledamot och största ägare förvärvar aktier för 689 000 SEK

Mats Johansson, styrelseledamot och den enskilt största ägaren i Iconovo AB (publ), har förvärvat 10 000 aktier i bolaget till kursen 68,9 SEK, totalt…

Iconovo sätter ambitiösa finansiella verksamhetsmål för 2026

Iconovo AB (publ), som utvecklar kompletta inhalationsprodukter för en global marknad, tillkännager idag sina femårsmål för verksamheten. År 2026 räknar bolaget med att uppnå en försäljning om 200 MSEK. Målet för rörelseresultatet är 100 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal på 50%.

Iconovo och Respiratorius tecknar avtal för utveckling av inhalationsprodukt för behandling av KOL

Iconovo AB (publ), som utvecklar kompletta inhalationsprodukter för en global marknad, och Respiratorius AB (publ), som utvecklar läkemedelskandidater för behandling av bland annat KOL, tillkännagav i dag att de har tecknat avtal för utveckling av en inhalationsformulering samt en inhalationsprodukt för fas I-studier för Respiratorius läkemedelskandidat RES030-085 inom RESP9000 projektet för behandling av KOL och svår astma.

Kommuniké från årsstämma i Iconovo AB (publ)

Idag, onsdagen den 19 maj 2021, har årsstämma i Iconovo AB (publ), 556938–0156 hållits genom endast poströstning enligt 20 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Vid stämman var 4 768 565 aktier representerade vilket omfattar cirka 61 % av totalt antal aktier. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

INBJUDAN TILL ICONOVOS VIRTUELLA KAPITALMARKNADSDAG

Iconovo AB (publ) bjuder härmed in analytiker, investerare och media till en virtuell kapitalmarknadsdag, onsdagen den 26 maj kl. 13:00–15:30 CET.

Iconovo utökar avtalet med Amneal avseende generisk Symbicort till att omfatta nyckelmarknaderna USA och Kina, samt de nordiska försäljningsrättigheterna

Iconovo AB (publ), som utvecklar kompletta inhalationsprodukter för en global marknad, tillkännager idag att samarbetet med det amerikanska läkemedelsbolaget Amneal utvidgas till att nu inkludera ytterligare territorier som leder till att den kommunicerade potentialen för framtida årliga royaltyintäkter mer än fördubblas till 110 – 220 MSEK (13,2 – 26,4 MUSD). Iconovo har också förvärvat licensen att sälja Amneals generiska versioner av Symbicort® i de Nordiska länderna med en potential att generera mellan 80 – 100 MSEK.

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 31 MARS 2021

Strategisk innovation genererar nya avtal

ICONOVO AB PUBLICERAR ÅRSREDOVISNING FÖR 2020

Årsredovisningen bifogas i detta pressmeddelande och finns nu tillgänglig på företagets webbplats, www.iconovo.se. KontakterJohan Wäborg, VD+46 707…

Iconovos nya inhalator ICOpre visas på RDD 2021 workshop

Iconovos nya förfyllda tvåkavitetsinhalator kommer visas publikt för första gången på RDD 2021 (4 - 7 maj). Designen, funktionen och utvecklingsprocessen av ICOpre® kommer att presenteras på en workshop på mötet. Iconovo visar hur en integrerad utvecklingsprocess kan accelerera utvecklingstiden för en komplett inhalationsprodukt som är ekvivalent med Ellipta® med avseende på både inhalator och pulverformulering. Iconovo använder en parallell utvecklingsprocess av samtliga generiska Ellipta produkter i ICOpre och planerar för en utlicensiering av samtliga produkter i portföljen till en partner.