Iconovo uppfyller kvalitetsregelverk för medicintekniska produkter i USA

Iconovo AB (publ), som idag utvecklar kompletta inhalationsprodukter för en global marknad, meddelar att företagets kvalitetssystem (QMS) har uppgraderats för att uppfylla USA:s Quality System Regulation (QSR 21 CFR 820) för medicintekniska produkter. Företagets utvecklings- och dokumentationsprocess måste följa denna FDA-förordning för att möjliggöra registrering och marknadsföring av medicintekniska produkter i USA.

Styrelseledamot och största ägare förvärvar aktier för 412 000 SEK

Mats Johansson, styrelseledamot och den enskilt största ägaren i Iconovo AB (publ), har förvärvat 5 000 aktier för totalt 412 000 SEK.Efter förvärvet…

Andra godkända patentet i Japan för ICOres®

Iconovo AB (publ) meddelar att Japan Patent Office har informerat att de avser att godkänna (Notice of Allowance) ett patent avseende Iconovos inhalatorplattform, ICOres. Iconovo har sedan tidigare godkända patent på ICOres i Japan, Sverige, USA, Europa (EPO) samt Kina. ICOres är den inhalator som används i Iconovos stora kundprojekt där bland annat generisk Symbicort© ingår.

Styrelseledamot och största ägare förvärvar aktier för 421 400 SEK

Mats Johansson, styrelseledamot och den enskilt största ägaren i Iconovo AB (publ), har förvärvat 5 000 aktier för totalt 421 400 SEK.Efter förvärvet…

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2021

Utökat avtal ger fördubblad royaltypotential

Iconovo får order på tilläggsarbete från ISR för utveckling av nasalt covid-19-vaccin

Iconovo AB (publ), som utvecklar kompletta inhalationsprodukter för en global marknad, tillkännagav i dag att de har avtalat med immunterapibolaget ISR Immune System Regulation AB (ISR), ett dotterbolag till ISR Immune System Regulation Holding AB (publ), om tilläggsarbete för det pågående projektet med inhalerat covid-19 vaccin med utveckling av en nasal version av Iconovos inhalator ICOone. Tilläggsuppdraget kan ge Iconovo upp till 4,9 MSEK utöver tidigare avtal.

Styrelseledamot och största ägare förvärvar aktier för 380 000 SEK

Mats Johansson, styrelseledamot och den enskilt största ägaren i Iconovo AB (publ), har förvärvat 5 000 aktier för totalt 380 000 SEK. Efter förvärvet…

Iconovo AB har genomfört en riktad nyemission om 75 miljoner kronor

Styrelsen för Iconovo AB (publ) (”Iconovo” eller ”Bolaget”) har med stöd av det bemyndigande som styrelsen erhöll på årsstämman den 19 maj 2021, beslutat om en riktad nyemission av 1 071 500 aktier, vilket motsvarar cirka 13,8 procent av antalet utestående aktier i Bolaget, till en teckningskurs om 70 kronor per aktie (”Nyemissionen”). Detta innebär att Bolaget tillförs 75 005 000 kronor före emissionskostnader. Teckningskursen i Nyemissionen har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande (”Bookbuildingen”). Nyemissionen har tecknats av ett antal nya svenska och internationella institutionella investerare, däribland Alcur Fonder, FE Fonder och Humle Fonder, samt ett antal befintliga ägare, däribland Andra AP-fonden, Fjärde AP-fonden, Handelsbanken Fonder och Länsförsäkringar Fondförvaltning AB.

Iconovo AB utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission

Iconovo AB (publ) (”Iconovo” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget, med stöd av bemyndigandet från Bolagets årsstämma den 19 maj 2021, har uppdragit åt Danske Bank att utreda förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission om cirka 60 miljoner kronor (”Nyemissionen”). Teckningskursen samt det totala antalet nya aktier i Nyemissionen kommer att bestämmas i form av ett accelererat bookbuilding-förfarande (”Bookbuildingen”) riktad till institutionella investerare. Bookbuildingen kommer att inledas omedelbart efter offentliggörandet av detta pressmeddelande. Prissättning och tilldelning av de nya aktierna förväntas äga rum innan handeln på Nasdaq First North Growth Market Stockholm inleds klockan 09:00 CEST den 2 juli 2021. Styrelsen kan komma att besluta om att förlänga eller förkorta anmälningsperioden och kan när som helst välja att avbryta Bookbuildingen och således avstå från att genomföra Nyemissionen. Iconovo kommer meddela resultatet av Nyemissionen i ett efterföljande pressmeddelande efter avslutad Bookbuilding.

Iconovo uppdaterar marknaden kring sin nya långsiktiga strategi

Iconovo AB (publ), som utvecklar kompletta inhalationsprodukter för en global marknad, uppdaterar i dag marknaden om möjligheterna med bolagets nya långsiktiga strategi. Investerare, analytiker och media är inbjudna till dagens virtuella kapitalmarknadsdag där bolaget även beskriver sina nyligen kommunicerade finansiella mål för år 2026.