Kallelse till årsstämma i Iconovo AB

Aktieägarna i Iconovo AB, org.nr 556938-0156, kallas till årsstämma tisdagen den 17 maj 2022.

Iconovo utökar samarbetet med ISR med tilläggsavtal värt 13,6 miljoner kronor

Iconovo AB (publ) utökar samarbetet med immunterapibolaget Immune System Regulation AB (ISR), som nu accelererar utvecklingen av ett inhalerbart vaccin mot covid-19. Expansionen innebär att avtalsvärdet på samarbetet ökar med nära 13,6 miljoner kronor. Iconovo är dessutom berättigat till låga ensiffriga royalties på försäljningen av en färdig produkt.

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI – 31 DECEMBER 2021

Stora framsteg inom Iconovos tre strategiska verksamhetsområden

Iconovo meddelar att en jämförande klinisk studie mellan ICOres budesonide/formoterol och Symbicort Turbuhaler har slutförts

Iconovo AB (publ), ett företag som utvecklar kompletta inhalationsprodukter för en global marknad, meddelar idag att en klinisk farmakokinetisk pilotstudie som jämför ICOres® budesonid/formoterol och Symbicort® Turbuhaler® har slutförts framgångsrikt. Studien, som genomfördes av Amneal Pharmaceuticals, har gett värdefull information som stöder fortsatt utveckling av ICOres budesonide/formoterol som en potentiell generisk ersättningsprodukt för Symbicort® Turbuhaler® vid behandling av astma och KOL.

Iconovo etablerar dotterbolaget Iconovo Pharma AB för läkemedelsförsäljning i Norden

Iconovo AB (publ), som utvecklar kompletta inhalationsprodukter för en global marknad, har registrerat dotterbolaget Iconovo Pharma AB hos Bolagsverket. Detta är ett led i den tidigare kommunicerade strategin att etablera en infrastruktur för läkemedelsförsäljning i egen regi på den nordiska marknaden. Iconovos målsättning är att år 2026 nå försäljningsintäkter om 200 MSEK varav cirka en tredjedel beräknas komma från Iconovo Pharma.

Iconovo och TOA tecknar avtal för utveckling av generisk inhalationsprodukt

Iconovo AB (publ), som utvecklar kompletta inhalationsprodukter för en global marknad, och TOA Pharmaceutical Co., Ltd, som utvecklar generiska produkter för den japanska marknaden, meddelade idag att de har tecknat avtal om att utvärdera en inhalator från Iconovo för en generisk produktutveckling. Avtalet har ett värde på 202 000 euro som ska betalas under de kommande 12 månaderna.

Valberedning utsedd Iconovo

Vid årsstämman den 8 maj 2020 beslutades att Iconovo ska ha en valberedning som ska bestå av fyra ledamöter representerande de fyra största aktieägarna per den siste september varje år.

Första godkända patentet i Kina för ICOone®

Iconovo AB (publ) meddelar att den kinesiska patentmyndigheten har informerat att de avser att godkänna (Notice of Allowance) ett patent avseende Iconovos inhalatorplattform ICOone.

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2021

Ny nasal inhalator stor möjlighet för behandling av covid-19

Styrelseledamot och största ägare förvärvar aktier för 414 000 SEK

Mats Johansson, styrelseledamot och den enskilt störste ägaren i Iconovo AB (publ), har förvärvat 5 000 aktier för totalt 414 000 SEK.Efter förvärvet…