VD Johan Wäborg förvärvar aktier för 1 100 000 SEK (only in Swedish)

Johan Wäborg, VD i Iconovo AB (publ), har förvärvat 20 000 aktier i bolaget till kursen 55 SEK, totalt 1 100 000 SEK. Förvärvet gjordes från Orest Lastow som är medgrundare och CTO i Iconovo. Orest Lastow kommer även att efter försäljningen till Johan att vara bolagets andra största aktieägare med 826 400 aktier motsvarande ca 10,6% av bolagets aktier. Efter förvärvet uppgår Johan Wäborgs innehav till 27 200 aktier samt 200 000 teckningsoptioner.