Iconovos vd Johan Wäborg kommenterar helårsresultatet för 2020 (only in Swedish)

Inhalationsbolaget Iconovo har idag publicerat bokslutskommunikén för 2020 som visar högre omsättningssiffror jämfört med året innan. Under 2020 lyckades bolaget teckna två nya kundavtal och målet är att ingå ytterligare två kundavtal under 2021. Se videon på BioStock.