Roger Lassing stärker försäljningen och affärsutvecklingen på Iconovo som ny VP Business Development

Iconovo stärker sin organisation inom försäljning och affärsutveckling för att möta den ökade efterfrågan från kunderna och marknadslansera den…

Anna Gallon är utsedd till CFO på Iconovo AB

Inhalationsutvecklaren Iconovo AB (publ) tillkännager i dag att bolaget anställt Anna Gallon till CFO. Anna kommer att ingå i bolagets ledningsgrupp.…

Iconovo AB publ: Valberedning utsedd

Vid årsstämman den 16 maj 2018 beslutades att Iconovo ska ha en valberedning som ska bestå av fyra ledamöter representerande de fyra största…

Mikael Ekström ny VP Development på Iconovo

Iconovo AB (publ) tillkännager i dag att Dr Mikael Ekström har utsetts till VP Development på Iconovo AB. Han tillträder sin nya roll den…

Kommuniké från årsstämma i Iconovo AB (publ)

Idag, onsdagen den 16 maj 2018, har årsstämma i Iconovo AB (publ), 556938-0156 hållits. Vid stämman var 3 185 800 aktier representerade vilket…

Förslag om ny styrelseledamot i Iconovo AB (publ)

Det har inkommit förslag från en grupp aktieägare att välja in Leif Bergvall Hansen som ny styrelseledamot i Iconovo AB (publ). Leif Bergvall…

Kallelse till Årsstämma i Iconovo AB (publ)

Aktieägarna i Iconovo AB, 556938 - 0156, kallas till årsstämma onsdagen den 16 maj 2018 kl. 17.30 på Zenit Design AB:s kontor, Södra Promenaden…

Iconovo AB genomför nyemission om 40,4 MSEK inför notering på Nasdaq First North

Styrelsen i Iconovo AB ("Iconovo" eller "Bolaget") har beslutat att genomföra en nyemission om högst 1 050 000 aktier…