Kommuniké från årsstämma i Iconovo AB (publ)

Idag, fredagen den 8 maj 2020, har årsstämma i Iconovo AB (publ), 556938–0156 hållits. Vid stämman var 3 880 503 aktier representerade vilket omfattar cirka 50 % av totalt antal aktier. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

Möjlighet att poströsta vid årsstämman för Iconovo AB den 8 maj 2020

Med anledning av covid-19 har styrelsen för Iconovo beslutat att aktieägare kan utöva sin rösträtt vid årsstämman den 8 maj kl 14.00 genom att poströsta…

ICONOVO AB PUBLICERAR ÅRSREDOVISNING FÖR 2019

Årsredovisningen bifogas i detta pressmeddelande och finns nu tillgänglig på företagets webbplats, www.iconovo.se. KontakterOrest Lastow, VD+46 462…

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ICONOVO AB

Aktieägarna i Iconovo AB, 556938 - 0156, kallas till årsstämma fredagen den 8 maj 2020 kl. 14.00 på Iconovos kontor, Medicon Village, Scheelevägen 2, Byggnad 406, 223 81 Lund.

Kommuniké från extra bolagsstämma i Iconovo AB

Idag, onsdagen den 11 mars 2020, har extra bolagsstämma i Iconovo AB (publ), 556938–0156 hållits. Vid stämman var 3 786 000 aktier representerade…

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ICONOVO AB

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ICONOVO AB Aktieägarna i Iconovo AB, org.nr 556938-0156, kallas till extra bolagsstämma den 11 mars 2020 kl. 17:30…

Orest Lastow övergår till att bli bolagets CTO och Johan Wäborg anställs som ny VD för Iconovo AB

Iconovo AB (publ) Orest Lastow kommer att övergå till rollen att bli bolagets CTO och Johan Wäborg anställs som ny VD för Iconovo med tillträde…

VALBEREDNING UTSEDD

Vid årsstämman den 15 maj 2019 beslutades att Iconovo ska ha en valberedning som ska bestå av fyra ledamöter representerande de fyra största aktieägarna…

Kommuniké från årsstämma i Iconovo AB (publ)

Idag, onsdagen den 15 maj 2019, har årsstämma i Iconovo AB (publ), 556938–0156 hållits. Vid stämman var 3 987 670 aktier representerade vilket omfattar…

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2019

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i ICONOVO AB Aktieägarna i Iconovo AB, 556938 - 0156, kallas till årsstämma onsdagen den 15 maj 2019 kl. 17.30 på Iconovo’s…