Iconovo tecknar avtal med ISR för utveckling av inhalerat covid-19-vaccin

Iconovo AB (publ), som utvecklar kompletta inhalationsprodukter för en global marknad, tillkännagav i dag att de har tecknat ett avtal med immunterapibolaget Immune System Regulation AB (ISR), ett dotterbolag till ISR Immune System Regulation Holding AB (publ), för utveckling av ett inhalerat vaccin mot covid-19 med Iconovos inhalator ICOone. Avtalet är Iconovos andra avtal inom det nya strategiska området för innovativa inhalationsprojekt och bekräftar lämpligheten att använda ICOone även för vacciner.

Iconovo får första ordern för utvecklingsarbete från Monash University

Iconovo AB (publ) meddelade idag att bolaget har tecknat sitt första avtal med Monash University för att utföra beställt utvecklingsarbete av inhalerad oxytocin i ICOone®. Denna första arbetsorder har ett värde på 99 000 euro och betalas i tre omgångar varav den första förväntas inom 3 månader. Denna ersättning är en betalning utöver tekniktillgångsersättningen på 900 000 euro.

Iconovo signs regional licensing agreement for ICOcap® formulations with BNC Korea

Iconovo announce that the company has signed a know-how license agreement granting BNC Korea Co Ltd the exclusive rights to use the know-how to manufacture the formulations and to market, sell and distribute the formulations together with ICOcap® in the territory. BNC Koreas has exclusive rights in a territory consisting of Korea, Japan, China, Taiwan, Russia, the CIS Countries and the Southeast Asian Countries (including Turkey). The license agreement covers two generic formulations, a generic Ultibro® Breezhaler® (indacaterol, glycopyrronium) product and a generic Seebri® Breezhaler® (glycopyrronium) product. The deal has a value of EUR 550,000 whereof EUR 150,000 is to be paid as an access fee. Royalties from future sales will be a mid-single digit percentage of sales depending on market.

Iconovo tecknar regionalt licensavtal med BNC Korea avseende ICOcap® formuleringar

Iconovo meddelar att företaget har tecknat ett licensavtal avseende know-how som ger BNC Korea Co Ltd exklusiva rättigheter att använda denna know-how för att tillverka, marknadsföra, sälja och distribuera kapselformuleringarna tillsammans med ICOcap® i territoriet. BNC Koreas har exklusiva rättigheter i Korea, Japan, Kina, Taiwan, Ryssland, CIS-länderna och i sydöstra Asien (inklusive Turkiet). Licensavtalet avser två generiska formuleringar, en generisk Ultibro® Breezhaler® (indakaterol, glykopyrronium) produkt och en generisk Seebri® Breezhaler® (glykopyrronium) produkt. Affären har ett värde av 550.000 EUR varav en access-fee på 150.000 EUR. Framtida royalties ligger på medelhöga ensiffriga procenttal av försäljningen beroende på marknad.