Iconovo får första ordern för utvecklingsarbete från Monash University

Iconovo AB (publ) meddelade idag att bolaget har tecknat sitt första avtal med Monash University för att utföra beställt utvecklingsarbete av inhalerad oxytocin i ICOone®. Denna första arbetsorder har ett värde på 99 000 euro och betalas i tre omgångar varav den första förväntas inom 3 månader. Denna ersättning är en betalning utöver tekniktillgångsersättningen på 900 000 euro.

“Samarbetet med Monash University fortskrider och är nu mer formaliserat genom att vi har kommit överens om vad som ska levereras, vilket ger den första ordern för utvecklingsarbete,” säger Iconovos VD Johan Wäborg. “Vi ser fram emot att se detta projekt gå in i den kliniska fas 1-studien, som är planerad till i år.”

I december 2020 undertecknade Iconovo ett utvecklingsavtal med Monash University i Australien för utveckling av inhalerat oxytocin i ICOone, som verifierar lämpligheten av ICOone för användning med innovativa läkemedel. Avtalet ger Monash en exklusiv global rätt att använda ICOone med oxytocin för att förhindra blödning efter förlossningen hos havande kvinnor.

Avtalet har en stegvis ersättning för tekniktillgång på 900 000 euro som kommer att utlösas av milstolpar i projektets kliniska studiefas, där den första av tre milstolpar kommer att betalas som en inledande avgift för att licensiera produkten som omfattas av en positiv fas 1-studie som planeras till 2021. Dessutom kommer Monash göra milstolpsbetalningar till Iconovo för uppdragsutvecklingsarbete. Royaltyersättning från försäljning under en 20-årsperiod från lanseringen ligger inom intervallet 5–10%, som tidigare kommunicerats för liknande avtal.

Om ICOone®
ICOone är en unik och patenterad torrpulverinhalator avsedd för engångsbruk. Den smarta konstruktionen ger en ultralåg tillverkningskostnad kombinerad med en enkel och diskret användning. Den är speciellt lämplig för korttidsbehandlingar och sällandoserings-behandlingar då den ger en oöverträffat låg behandlingskostnad och prispunkt för behandlingar med få doser. Den enkla konstruktionen gör också att patienter och behandlare kan lära sig hantera inhalatorn med minimal träning. ICOone kan leverera stora inhalationsdoser som är väl fuktskyddade, vilket är viktigt för många biomolekyler.