BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI – 31 DECEMBER 2023

Q4 2023 | 15 februari 2024

YEAR-END REPORT JANUARY-DECEMBER 2023

Q4 2023 | 15 February 2024

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2023

Q3 2023 | 27 oktober 2023

QUARTERLY REPORT Q3-2023

Q3 2023 | 27 October 2023

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2023

”Vi fortsätter att se goda resultat av våra strukturerade insatser för att öka kännedomen om Iconovo bland potentiella kunder. Tre nya samarbetsavtal har ingåtts under kvartalet.” Johan Wäborg, vd

DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2023

Genomförd riktad emission på 55 MSEK stärkar bolaget

Genomförd riktad emission på 55 MSEK stärker bolaget

Väsentliga händelser under 1 januari – 31 mars

ICONOVO AB PUBLICERAR ÅRSREDOVISNING FÖR 2022

Årsredovisningen bifogas i detta pressmeddelande och finns nu tillgänglig på företagets webbplats, www.iconovo.se. KontakterJohan Wäborg, VD+46 707…

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI – 31 DECEMBER 2022

Globalt intresse för Iconovos egenutvecklade inhalatorplattform ICOpre® - redo att addressera världens största produkter för Astma och KOL

YEAR-END REPORT JANUARY-DECEMBER 2022

Global interest in Iconovo's proprietary inhaler platform ICOpre® - ready to address the world's largest products for Asthma and COPD