QUARTERLY REPORT

Q3 2023 | 27 October 2023

KVARTALSRAPPORT

Q3 2023 | 27 oktober 2023

KVARTALSRAPPORT, Q2 2023

”Vi fortsätter att se goda resultat av våra strukturerade insatser för att öka kännedomen om Iconovo bland potentiella kunder. Tre nya samarbetsavtal har ingåtts under kvartalet.” Johan Wäborg, vd

Rättelse: DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2023

Genomförd riktad emission på 55 MSEK stärkar bolaget

ICONOVO AB PUBLICERAR ÅRSREDOVISNING FÖR 2022

Årsredovisningen bifogas i detta pressmeddelande och finns nu tillgänglig på företagets webbplats, www.iconovo.se. KontakterJohan Wäborg, VD+46 707…

Genomförd riktad emission på 55 MSEK stärker bolaget

Väsentliga händelser under 1 januari – 31 mars

YEAR-END REPORT JANUARY-DECEMBER 2022

Global interest in Iconovo's proprietary inhaler platform ICOpre® - ready to address the world's largest products for Asthma and COPD

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI – 31 DECEMBER 2022

Globalt intresse för Iconovos egenutvecklade inhalatorplattform ICOpre® - redo att addressera världens största produkter för Astma och KOL

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2022

Utvecklingen av ICOone stöds av Bill & Melinda Gates Foundation

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2022

Hög kundaktivitet och förberedelser inför kliniska studier