Kommuniké från årsstämma i Iconovo

Tisdagen den 17 maj 2022, har årsstämma i Iconovo AB (publ), 556938–0156 hållits genom endast poströstning enligt 20 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Vid stämman var 5 245 762 aktier representerade vilket omfattar cirka 59 % av totalt antal aktier. Läs en sammanfattning av de beslut som fattades i kommunikén.