Stockpicker about Iconovo (only in Swedish)

Inbjudan till teckning av aktier i Iconovo AB (publ) inför listning på Nasdaq First North. Läs mer om erbjudandet på Stockpicker.