VD Johan Wäborg presenterade Iconovo på Erik Penser Banks Bolagsdag 24 september 2020

Johan Wäborg, VD på Iconovo, presenterade Iconovo på Erik Penser Banks Bolagsdag 24 september 2020 där Johan berättade historien om Iconovo och dess affärsmodell, produkter och hur Iconovo kommer att generera royaltyintäkter när projekten utvecklats och når marknaden.

Se presentationen (engelska): https://www.youtube.com/watch?v=QZDwBNsXY9Y

Sitdown intervju (svenska): https://www.youtube.com/watch?v=kAUROwEXtio